Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Trainingen / Cursussen voor cliëntenraden

Cursussen voor cliëntenraden

Cliëntenparticipatie is onmisbaar voor gemeenten om de kwaliteit van het beleid te vergroten. Door cliëntenparticipatie wordt het draagvlak van het beleid vergroot en sluit u aan bij de wensen van de burgers zelf. De beste manier om dit te bereiken is door de inzet van een cliëntenraad. Zo wordt namelijk het draagvlak van het beleid vergroot en sluit u aan bij de wensen van de burgers zelf. Een slimme gemeente neemt het principe ‘vroegtijdig betrekken’ serieus en zorgt er zo voor dat cliëntenparticipatie van wezenlijke invloed kan zijn. Bovendien doet inbreng aan de voorkant van het beleidsproces, vooraan in de beleidscyclus het meeste recht aan de specifieke deskundigheid die cliëntenparticipatie kan leveren. Aan het werk als cliëntenraadslid worden steeds hogere eisen gesteld. Het wordt steeds ingewikkelder en er komen steeds meer taken op het bord van de gemeente en dus ook van de cliëntenraad. Zoals gemeenten en hun ambtenaren met informatie, bijeenkomsten en hulpmiddelen door ministerie en landelijke overheid worden voorzien, is dat ook voor cliëntenraden van belang. Daarvoor moet de cliëntenraad wel voldoende worden toegerust  om echt mee te praten en te denken over het te voeren beleid. Daarom heeft Stimulansz een speciaal cursusaanbod voor cliëntenraden.
 
Cursussen voor cliëntenraden
Advies schrijven voor cliëntenraden
Arbeidsmarktbeleid voor cliëntenraden in de Arbeidsmarktregio
Beginnende cliëntenraadsleden
Beschut werk en Afspraakbanen voor cliëntenraden
Contact met de achterban
Invloed op schuldhulpverleningsbeleid
Lokale en regionale beleidsbeïnvloeding voor adviesraden
Signaleren en monitoren in het sociaal domein voor en door adviesraden
Vernieuwen van clienten- en burgerparticipatie                                       
Voorbereiding op samenvoegen van cliëntenraden

Informatie

Alle trainingen worden incompany gegeven. Als een training ook op 'open inschrijving' wordt gegeven, staat de training met de bewuste trainingsdatum in de activiteitenkalender.


Laurens Bouw
Opleidingsadviseur
Telefoon: 06 23 98 48 89
laurens.bouw@stimulansz.nl


Frans Zonneveld
Opleidingsadviseur

Telefoon: 06 23 98 47 04
frans.zonneveld@stimulansz.nl