Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Trainingen / Cursussen Wmo

Cursussen Wmo

Op 1 januari 2015 zijn zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 als de Wet langdurige zorg van kracht geworden. Gemeenten worden met dit wetsvoorstel verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voorzieningen die onder de AWBZ vielen moeten worden vertaald in Wmo taken voor gemeenten. Daarnaast zijn meer onderdelen in de nieuwe Wmo landelijk geregeld. Verder voorziet de nieuwe Wmo 2015 in regels over terugvordering en verhaal, in een identificatieplicht en een inlichtingenplicht voor de aanvrager en een heronderzoeksplicht voor gemeenten. Er wordt in de nieuwe Wmo wettelijk onderscheid gemaakt tussen aanmelding en aanvraag en tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Gemeenten moeten onder de nieuwe Wmo 2015 weer eigen beleid maken over de voorwaarden waaronder zij de diverse voorzieningen verstrekken. De AWBZ is vervangen door de Wet langdurige zorg. In feite is de AWBZ daarmee teruggebracht tot de kern: de meer intensieve zorg voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen  wonen. Persoonlijke verzorging en verpleging voor mensen die zelfstandig wonen is vanuit de AWBZ per 1 januari 2015 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Stimulansz ondersteunt met diverse Wmo cursussen voor consulenten, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en uitvoerenden.

Cursusaanbod Wmo
Basistraining voor Wmo-consulenten
Rapportage en beschikking (Wmo) en de Awb
Resultaatgericht indiceren Wmo
Startmodule: VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap
Wmo 2015 en Wet langdurige zorg
Wmo (breed) en resultaatgericht indiceren (excl. Hulp bij het huishouden)
Wmo voor front-office medewerkers

Informatie

Alle trainingen worden incompany gegeven. Als een training ook op 'open inschrijving' wordt gegeven, staat de training met de bewuste trainingsdatum in de activiteitenkalender.


Laurens Bouw
Opleidingsadviseur
Telefoon: 06 23 98 48 89
laurens.bouw@stimulansz.nl


Frans Zonneveld
Opleidingsadviseur

Telefoon: 06 23 98 47 04
frans.zonneveld@stimulansz.nl