0

Problemen bij aanvraag schuldhulp

De aansprakelijkheid voor de hypotheek zonder eigendom van de woning vormt een groot financieel risico voor de klant bij een aanvraag schuldhulpverlening. Tijdens een aanvraagprocedure voor schuldhulpverlening wordt onderzocht welke financiële verplichtingen de aanvrager heeft, of hij vermogen heeft waarmee hij de schulden kan afbetalen en of er een risico is op een nieuwe schuld.
Bij het beantwoorden van deze 3 onderzoeksvragen komt u als schuldhulpverlener tot de ontdekking dat er een probleem kan ontstaan bij de ex-partner die geen eigenaar meer is van de woning:

  • De aanvrager kan aansprakelijk worden gesteld voor de maandelijkse betaling van de hypotheek, bijvoorbeeld als de ex-partner deze niet meer betaalt. Dan kan er bijvoorbeeld loonbeslag worden gelegd voor deze achterstand, terwijl de aanvrager ook de eigen woonlasten nog moet betalen.
  • Mocht deze achterstand zo hoog oplopen dat dit leidt tot een executieverkoop, dan kan er tijdens een schuldhulpverleningstraject een restschuld ontstaan.
  • Bestaande of toekomstige overwaarde op de woning kan de aanvrager niet gebruiken om de schulden af te lossen. De woning is namelijk niet van deze ex-partner en hij/zij kan de woning niet verkopen of herfinancieren.

Hypotheek ten onrechte geen prioriteit bij echtscheiding

Beide ex-partners hebben tijdens een echtscheiding wel wat anders aan hun hoofd dan de hypotheek. Een scheiding is immers een zeer emotionele levensgebeurtenis. Er zijn andere zaken met een grotere prioriteit, zoals de zorg voor de kinderen, het vinden van andere woonruimte en het verwerken van de teleurstelling. Voor mensen die wat minder thuis zijn in financiële zaken is het belangrijk dat zij geïnformeerd en geadviseerd worden over de financiële gevolgen van een scheiding. Echtscheidingsadvocaten richten zich vooral op de juridische kant van een echtscheiding en minder op de financiële kant. De rechter controleert dit bij het uitspreken van de echtscheiding niet. En eenmaal bij de notaris om het vonnis van de echtscheiding te verwerken, is het kwaad al geschied.
Maar ondanks alle stress is het wel belangrijk dat de ex-partners naar de hypotheek op de woning laten kijken. En dat dit vóór de uitspraak van de echtscheiding gebeurt.

Preventief informeren

Treft u als hulpverlener in het sociaal domein klanten die gaan scheiden en in het bezit zijn van een koopwoning, informeer ze dan goed over het belang van een goede financiële regeling bij de echtscheiding. Of verwijs deze klanten door naar de schuldhulpverlening in de gemeente. Hoewel een volledig schuldhulpverleningstraject niet mogelijk is als de echtscheiding nog niet in gang is gezet, kan schuldhulpverlening wél altijd informatie en advies geven.

Omgekeerde toets biedt uitkomst

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staat niet dat moeilijke casussen kunnen worden afgewezen omdat daarvoor op het eerste gezicht geen oplossing lijkt te zijn. Met andere woorden: klanten met dit probleem zullen toch enige vorm van schuldhulpverlening aangeboden moeten krijgen. Per klant zal onderzocht moeten worden wat er wél mogelijk is om de schuldenproblematiek op te lossen. Schuldhulp omvat meer dan alleen schuldsanering. Wegsturen is geen optie.
Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij het treffen van een betalingsregeling voor de schulden. Of kijk of er samenwerking mogelijk is met de ex-partner die de woning in eigendom heeft. Of probeer tóch een minnelijk of wettelijk traject voor elkaar te krijgen door de risico’s duidelijk aan schuldeisers en rechter te benoemen en zo jurisprudentie op dit probleem te creëren.
In ogenschijnlijk vastgelopen gevallen biedt de omgekeerde toets een uitkomst om de klant toch op weg te helpen. Het principe van de omgekeerde toets is heel eenvoudig. U begint met kijken wat nodig is voor uw cliënt. Daarbij weegt u de mogelijke effecten van een besluit in de volle breedte mee. Pas als dat helder is, komt de juridische toets. U kijkt dan of het past binnen de grondwaarden van de verschillende wetten. Daarbij zien we de wetsartikelen als instrumenten om de grondwaarden van de wetten te realiseren. Zo is maatwerk mogelijk zonder dat het tot willekeur leidt.
Voor meer informatie over de omgekeerde toets of hulp bij vastgelopen casussen neem contact op met onze helpdesk schuldhulp via schulddienstverlening@stimulansz.nl.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp