0

Mijn ervaring is dat de emoties soms best hoog kunnen oplopen. En dat is heel goed. Want dan komen we echt bij de kern. Bij dat waar het allemaal om draait.

Samenhang

Ik heb deze sessie goed voorbereid. Uit verschillende documenten, zoals het coalitieakkoord en de kadernota, heb ik al kernwaarden gehaald. Ik ben benieuwd of ik vandaag vergelijkbare waarden krijg! Het is natuurlijk wel belangrijk dat iedereen binnen de organisatie de kernwaarden ook echt ‘voelt’. Dat klinkt misschien wat soft, maar als mensen er niet achter staan, dan handelen ze er ook niet naar. Neem nu ‘respect en vertrouwen’. Dat vindt het MT heel belangrijk, maar als een consulent een paar fraudezaken heeft gehad, dan kan dat vertrouwen behoorlijk beschaamd zijn. En dat is niet in één keer opgelost omdat op papier staat dat we ‘werken vanuit vertrouwen’. Mensen moeten echt de gelegenheid krijgen om daaraan te werken. Om een nieuwe modus te vinden waarbinnen zij weer vanuit vertrouwen kunnen werken, met een gezonde dosis controle.

Wat bedoelen we echt?

We staan vandaag stil bij één van de effecten die de gemeente voor ogen heeft: ‘iedereen doet mee’. Dat lijkt in eerste instantie heel eenvoudig – iedereen staat daar natuurlijk achter! Maar ik vraag door. “Waarom vindt u dat iedereen mee moet doen? Hoe moeten mensen meedoen? In welke gevallen wel en in welke gevallen niet?” Pas dan wordt het echt interessant. Dan blijkt namelijk dat iedereen hier een volstrekt ander beeld bij heeft. En, belangrijker, iedereen vliegt dit vanuit heel verschillende waarden aan. En dat betekent nogal wat voor de manier waarop medewerkers dit effect proberen te bereiken. Wilt u dat iedereen mee doet omdat het uw diepste overtuiging is dat iedereen een plek verdient in de samenleving? Of misschien omdat het de uitstroom uit de bijstand bevordert? De manier waarop de verschillende MT-leden deze vraag beantwoorden is van invloed op de manier waarop de consulenten hier uitvoer aan kunnen geven.

Lachende man met kernwaarde 4 in zijn handen

Waarom helpt u mensen aan het werk?

Denk aan de inzet van loonkostensubsidie. Hoe dit instrument wordt ingezet hangt onder meer af van het antwoord op bovenstaande vraag. Is het belangrijkste effect dat we willen bereiken kostenbesparing (minder uitkering) of staat het welzijn en geluk van mensen voorop? Natuurlijk blijft het zoeken naar de balans, want de pot geld van de gemeente is niet oneindig diep. En aangezien het om publiek geld gaat, heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig mee om te gaan. Maar waar tussen deze uitersten de consulenten gaan zitten in de uitvoering, dat hangt af van de kernwaarden die we vandaag vaststellen.

Een goed begin

Deze sessie is pas het begin. Komende weken ga ik deze waarden toetsen op de werkvloer. Het naleven van deze waarden lukt alleen als ook alle consulenten hierachter staan. En bij deze gemeente heb ik daar alle vertrouwen in. Ik vind het altijd leuk als de verbinding door het hele bedrijf heen steeds sterker wordt. Door zo gezamenlijk aan de waarden te werken, ontwikkelen mensen een gezamenlijke taal, over functies en domeinen heen. Dat maakt samenwerken makkelijker en de richting voor iedereen duidelijker. Zo, nu naar huis! Ik kijk terug op een mooie dag.
Nu maar hopen dat de file terug meevalt …

Dagboek van de omgekeerde ambtenaar

Download hier gratis het Dagboek van de omgekeerde ambtenaar of kom op het Divosa Voorjaarscongres naar stand 24. Het dagboek kan als inspiratie dienen voor de omgekeerde ambtenaar bij zijn of haar werk. Door Stimulansz, in samenwerking met uitvoerders van gemeenten.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp