0

Het corona-steunpakket eindigt 1 oktober 2021. Vanaf dan kan er geen Tozo voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal meer worden aangevraagd. Ondernemers die nog financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op het Bbz 2004. Deze en andere wijzigingen zijn verwerkt in de laatste handreiking (versie 20).

Voor de uitvoering kunnen gemeenten – ook na 1 oktober 2021 – gebruik maken van de volgende producten:

Van de modelbeschikkingen zijn ook de beschikkingen m.b.t. aflossen van het bedrijfskapitaal na 1 oktober nog te gebruiken.
Dit geldt ook voor de 2 beschikkingen Terugvordering bedrijfskapitaal Tozo die in versie 15 van de serie zijn toegevoegd.
Met de 1e beschikking wordt het bedrag opeisbaar gesteld en de ondernemer verzocht om terug te betalen. Lukt dit niet, dan kan met de 2e beschikking het bedrijfskapitaal worden terug- en ingevorderd.

Inzicht Sociaal Domein

Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de handreiking Tozo ook downloaden in onze juridische kennisbank. Ook hebben we meer informatie online over de coronacrisis voor gemeenten

Geselecteerd op basis van dit onderwerp