0

Op 17 december 2020 is aangekondigd dat alle ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal Tozo uitstel van betaling krijgen tot 1 juli 2021. Deze en andere wijzigingen zijn verwerkt in de geactualiseerde handreiking (versie 18) en in de modelbeschikkingen. U vindt er ook 2 voorbeeldbrieven met informatie over het uitstel, bedoeld voor de ondernemers met een bedrijfskapitaal Tozo. De handreiking is een groeidocument. Dat betekent dat hij regelmatig wordt geactualiseerd als er nieuwe informatie is. Na elke wijziging worden het versienummer en de datum gewijzigd. De meest recente versie is in lijn met de AMvB en is aangepast aan de ministeriële regeling.
Voor de uitvoering van de Tozo 4 kunnen gemeenten gebruik maken van de volgende producten:

Inzicht Sociaal Domein

Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de handreiking Tozo ook downloaden in onze juridische kennisbank. Ook hebben we meer informatie online over de coronacrisis voor gemeenten

Geselecteerd op basis van dit onderwerp