0

De gemeente geeft de voorkeur aan het inzetten van saneringskrediet boven schuldbemiddeling. Wethouder Rob de Geest: “Mensen met financiële problemen moeten goed worden geholpen. Geldzorgen veroorzaken veel stress, en langdurige stress heeft grote impact op het functioneren van mensen. Door dat vaker te voorkomen, zorgen we dat mensen hun leven sneller op orde kunnen krijgen.”

Zekerheid tijdens het aflossen

Met een saneringskrediet worden de schulden bij de schuldeisers ineens afgekocht. De persoon met schulden betaalt vervolgens nog 3 jaar af op het krediet, door maximaal af te lossen met een vast bedrag per maand. Schuldenaar en schuldeiser weten daardoor waar ze aan toe zijn. De schuldeiser krijgt ineens een deel van het schuldbedrag alsnog uitbetaald.

Schuldbemiddeling geeft onzekerheid

Bij schuldbemiddeling lost de schuldenaar gedurende 3 jaar steeds naar draagkracht af aan de schuldeisers. Het aflossingsbedrag kan stijgen maar ook dalen, een kleine verandering in inkomsten geeft direct administratieve rompslomp. Schuldbemiddeling geeft daardoor veel onzekerheid bij zowel schuldenaar als schuldeiser.

Streven is 90%

In 2019 werd al 70% van alle problematische schuldsituaties opgelost met een schuldsanering, het streven is om dit percentage te verhogen naar 90. En om per 1 januari 2021 zoveel mogelijk lopende schuldbemiddelingen met terugwerkende kracht om te zetten naar een schuldsanering.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp