0

Uitbreiding geboorteverlof voor partners (Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG)

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog eens vijf weken verlof bij. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar ook in één keer. UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon.

Minimumleeftijd voor maaltijdbezorgers

Het is per 1 juli 2020 verboden om als jongere onder de 16 jaar op zelfstandige of commerciële basis maaltijden te bezorgen met deelname aan het verkeer.

Noodopvang kinderopvang i.v.m. corona

De noodopvang van kinderen voor alle ouders in verband met corona stopt.

Indexering minimumloon

Het minimumloon stijgt van € 1653,60 naar € 1680,00 bruto per maand. Ook worden de minimumjeugdlonen herzien.

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

Verschillende uitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2020 worden de hoogtes van de volgende uitkeringen aangepast:

 • Participatiewet
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Ziektewet (ZW)
 • Toeslagenwet (TW)

Wilt u meer inzicht in het sociaal domein?

Dat kan met onze kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp