0

Zulke uitspraken hoor ik regelmatig. Organisaties die willen veranderen, hebben vaak een plan en een projectgroep en het idee dat daarmee alles goed komt. Maar de realiteit blijkt weerbarstig. Herkenbaar?

Leerhouding

De eerste stap is om een leerhouding te bevorderen. Van onze medewerkers verwachten we dat ze nieuwe dingen leren. Maar in de praktijk wordt dit vaak belemmerd door bijvoorbeeld volle agenda’s, procedures en behoefte aan controle. Kortom: leren is niet vanzelfsprekend. Het is dus van belang om leercapaciteiten te ontwikkelen. Deze capaciteiten stellen ons in staat te leren en te veranderen. Ze zijn een voorwaarde voor een lerende organisatie. Medewerkers met leercapaciteiten treden buiten de gebaande paden, oefenen nieuwe dingen en rekken hun durf op.

Hoe bevorder je een leerhouding en leercapaciteiten?

  1. Aanmoedigen: stimuleer leren in welke vorm dan ook. Door nieuwe ervaringen leren medewerkers weer te leren en ontstaat ruimte voor nieuwe dingen.
  2. Vragen stellen: werk aan bewustwording. Door zelf vragen te stellen en medewerkers aan te moedigen dat ook te doen, ontstaan leerzame gesprekken en een gedeelde verantwoordelijkheid.
  3. Bekrachtigen: beloon en prijs elkaar. Deel ervaringen. Toon interesse in de stappen die iemand zet. Dat geeft nieuwe energie voor volgende stappen.
  4. Leiderschap: practice what you preach. Als je wilt dat medewerkers leren, moet je als leider ook laten zien dat je leert. Het is belangrijk dat je daarin nadrukkelijk het voorbeeld geeft en het team aanmoedigt hetzelfde te doen. En leer dus ook van je mensen.

Tijd en energie

Het kost tijd en energie om het leervermogen te versterken. En misschien houden we het daarom wel vaak liever bij het projectplan. Ik gun jou en je medewerkers momenten waarbij creatieve banen in het bewustzijn ontstaan. Dat schept ruimte om ook op andere terreinen stappen te zetten.
 
 

Geselecteerd op basis van dit onderwerp