0

Keuzes maken en iets zelf kunnen

Om grip te krijgen op je eigen leven is het van groot belang om zelf keuzes te kunnen maken en zelf de regie te nemen. Daarom ligt in de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en in andere sociale wet- en regelgeving de nadruk op de ‘eigen kracht’ van mensen: de overheid vindt het belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk voor zichzelf kan zorgen.
Goed beschouwd is de eigen kracht van veel mensen behoorlijk groot. Iedereen krijgt in zijn leven met problemen te maken en veel mensen slagen erin om deze op te lossen. Al dan niet met hulp.

Opeenstapeling van problemen

Als er meerdere problemen zijn, wordt het voor veel mensen lastig. Externe hulp is nodig, van de eigen omgeving of van professionals. Als  vervolgens de problemen op elkaar inhaken, dan lijkt het vaak een onoplosbare puzzel. Dan is er geen overzicht meer en kan iemand niet meer de juiste keuzes maken. Regie ontbreekt en de eigen kracht wordt misschien verkeerd ingezet. Dan is diegene gebaat bij een professional die helpt om weer grip op de situatie te krijgen. Een professional die een tandem  met diegene om de complexe situatie te verbeteren.
Cliënt en professional voeren dan (meestal tijdelijk) samen de regie. We noemen dit tandemregie. De cliënt heeft daarbij (zoveel als mogelijk) de leiding. De professional  kan adviseren over de route, kan meetrappen om de voortgang erin te houden, etc. De professional moet dus steeds opnieuw  naar de juiste balans zoeken: wat kan en wil de cliënt zelf en wat zijn (vooralsnog) z’n beperkingen?

Een subtiel spel van verbinden

Tandemregie vraagt van de professional een subtiel spel van verbinden. Verbinding tussen cliënt en professional, tussen professionals onderling, etc. Teveel  verbinding belemmert de eigen regie en zelfbeschikking en ontkracht de cliënt. Door te weinig verbinding  verbetert  het zicht van de cliënt op de situatie niet.
Om de cliënt optimaal te versterken is het noodzakelijk om in enkele fasen te werken aan zelfregie en eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk om aandacht te geven aan het versterken van competenties, aan motivatie en aan het vermogen tot zelfregulatie. En vooral ook aandacht voor optimale zelfbeschikking van de cliënt.
Idealiter gaat de cliënt uiteindelijk alleen verder fietsen en heeft hij zijn leven weer op de rit. Lukt dit niet, dan is het gewenst om langduriger een tandem te vormen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp