0

Tekorten staan niet op zichzelf

De tekorten staan niet op zichzelf, maar cumuleren op gemeentelijke begrotingen met tekorten op de financiering van de WSW en een groeiend beroep op de jeugdhulp. Daarover heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een brief gezonden aan de Minister. Voor meer informatie zie ook de VNG-brief aan minister Ollongren (BZK).

Onafhankelijke toetsing

De onafhankelijke ‘ Toetsingscommissie vangnet Participatiewet’ beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over. De aanvraag kan worden gedaan in 2018.

Advies en ondersteuning

Welke maatregelen heeft u genomen om tot tekortreductie te komen? Als u denkt voor de vangnetuitkering 2017 in aanmerking te komen en u hebt daarbij advies of ondersteuning nodig, dan kan Stimulansz u daarbij van dienst zijn.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp