What’s in a name? Nou behoorlijk wat. Een naam is belangrijk om je bedrijf of product een uitstraling en focus te geven. Zelfs een aantal grote bedrijven die we elke dag tegenkomen hebben grote naamswijzigingen ondergaan. Wist je bijvoorbeeld dat Instagram eerst ‘Burbn’ heette? Dat Pepsi, startte als ‘Brad’s Drink’? Of dat Google in 1996 is opgericht onder de weinig poëtische naam ‘BackRub’? In alle gevallen heeft de naamswijziging niet slecht uitgepakt.

KiC

Stimulansz heeft met KiC een bekende afkorting in gemeenteland in handen. Want veel IC-medewerkers en kwaliteitscontroleurs kennen KiC. Maar waar staat de afkorting eigenlijk voor? Zelfs binnen Stimulansz was daar onduidelijkheid over; was het nu ‘Kwaliteit in Controle’ of ‘Kwaliteit in Control’? We wisten het zelf eigenlijk ook niet meer en gebruikten de termen control en controle door elkaar. Maar het verschil van één letter zorgt voor een groot verschil in betekenis.

In mijn nieuwe rol als productmanager liep ik hier tegenaan: “Maarten, als we de afkorting KiC uitschrijven, wat moet er dan staan?” Tja…goede vraag… Kwaliteit in Controle legt de nadruk op het belang van kwaliteit in de activiteit van het controleren. Kwaliteit in Control daarentegen zegt iets over de mate waarin je de regie hebt over de kwaliteit die je organisatie levert in haar dienstverlening.

Doel of middel?

De keuze was vrij eenvoudig, als je deze twee opties tegenover elkaar zet. De één is het middel (controle) en de ander het doel (het leveren van kwaliteit). Door te werken met KiC ben je natuurlijk in staat om de kwaliteit van je controles op een hoger niveau te brengen, maar is dat waar we het voor doen? De focus van KiC is ambitieuzer en kijkt naar het doel: door kwaliteit in control te hebben borg je 1) dat de inwoner de dienstverlening krijgt waar hij of zij recht op heeft en 2) dat je aan de gemeenschap kan verantwoorden dat je als gemeente op de juiste wijze met gemeenschapsgeld omgegaan bent. Daarom kiezen we voor ‘Kwaliteit in Control’.

Blik op de toekomst

Het loslaten van ‘Kwaliteit in Controle’ en overstappen naar ‘Kwaliteit in Control’ sluit ook aan bij de stap die gemeenten moeten maken per 2021. Dan komt er een nieuwe manier van verantwoorden waarbij gemeenten in naam van hun college aan de gemeenteraad moeten laten zien dat zij in control zijn. De rol van de accountant wordt dan kleiner. Vooralsnog is dat waarschijnlijk alleen voor een financiële rechtmatigheidsverantwoording, niet veel breder. Ik voorspel echter dat op termijn gemeenten er niet aan ontkomen om via een In Control Statement aan hun inwoners te laten zien hoe de bestede middelen bijgedragen hebben aan een vergroting van de tevredenheid van de inwoners . Ook zullen gemeenten moeten laten zien in hoeverre uitgaven werkelijk het effect hebben gehad dat ze beoogden. In het bedrijfsleven zou verantwoording van bestedingen op deze wijze vanzelfsprekend zijn; in gemeenteland is dit nu nog een behoorlijke uitdaging.

Daarom beginnen wij bij Stimulansz alvast goed. Ons devies: Controleer niet omwille van het controleren. Leg de focus op het borgen van de kwaliteit en zorg dat je in control bent. Kies voor ‘Kwaliteit in Control’.

Ook uw kwaliteit in control krijgen? Maak kennis met KiC!

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina