0

Dat bestond ook toen al. Ze waren ondeugend maar gewonden vielen er zelden, echte ‘good guys’ dus. Hun geheim? Ze hadden verschillende kwaliteiten, waren creatief en werkten altijd als een team. Ze verstonden hun vak. Nu zouden we zeggen dat ze integraal en effectief werkten. En duurzaam: ze recycleden oude troep om de schurken te verslaan. Een gouden combinatie dus, regelmatig in de herhaling te zien, voor wie nog naar de TV kijkt.
Een jaar of drie geleden leken de sociale wijkteams ook A-teams te gaan worden. Alle kwaliteiten en disciplines zouden bij elkaar komen. Ze kregen handelingsvrijheid en budget, protocollen en procedures gingen overboord, generalisten én specialisten speelden elkaar de bal toe, scoren was vanzelfsprekend. Maar pakt dat in de praktijk ook zo uit? Gaan de wijkteams het niveau van het  A-team halen? Zijn ze net zo creatief en effectief? Het is te vroeg om daarover nu al een oordeel te geven, we zijn nog maar een half jaar echt onderweg. Maar hier en daar duiken de eerste protocollen en reglementen alweer op.
Elke gemeente heeft wijkteams anders ingekleurd. En dus is er volop ruimte om te experimenteren, te vergelijken en van elkaar te leren. Laten we daar nog even mee doorgaan. Want als termen als input, output en outcome het werk gaan beheersen is het snel gedaan met creativiteit, integraliteit en maatwerk en vallen mensen tussen wal en schip. En dat zou een echt A-team niet laten gebeuren!

Geselecteerd op basis van dit onderwerp