0

Vraag

Ik ben bezig met het beoordelen van een herindicatievraag van een cliënt die een indicatie voor begeleiding individueel in natura heeft voor 12 uur per week aan huis. Ik heb het gevoel dat die 12 uur te veel zijn. De cliënt is echter dwingend in zijn vraag en ik heb het idee dat als ik de uren verminder, hij zeker in bezwaar zal gaan. Hoe kom ik tot een goed onderbouwde urenindicatie?

Antwoord

Bij het onderzoek naar indicaties voor begeleiding (hoe groot of klein de vraag ook is) gaat het om een belangrijk woord: word concreet . Voer een onderzoek uit waarbij u op detailniveau helder krijgt wat de taken zijn waar de cliënt ondersteuning bij nodig heeft en hoeveel tijd die taken kosten. Neem geen genoegen met containerbegrippen als: ik heb hulp nodig bij alles en niets lukt mij zelf. Vraag dan heel concreet uit wát er precies niet lukt. Lukt het niet om op te staan uit bed? Hoe gaat dat dan daadwerkelijk in zijn werk? Welke hulp krijgt de cliënt daarbij en hoeveel tijd is men écht kwijt? Alleen als u bij de start van uw onderzoek concreet en gedetailleerd uitvraagt wat er speelt, kunt u later concrete doelen formuleren en daar de tijd aan plakken die ook écht nodig is. Want het is onmogelijk aan containerbegrippen een goed onderbouwde tijd te koppelen.

Disclaimer:
Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 6 mei 2020 over corona en de gevolgen ervan. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.

Heeft u nog meer vragen over indicatiestelling ten tijde van corona?

U kunt ze stellen tijdens de online praktijktafel van 11 mei

Geselecteerd op basis van dit onderwerp