0

Een Nederlandse uitkering kan men in beginsel alleen ontvangen als men in Nederland woont. Maar er zijn uitzonderingen. Op grond van de wet BEU kun je kinderbijslag en uitkeringen op grond van ziekte (ZW), arbeidsongeschiktheid (WIA/WAO/vervolguitkering WGA/Waz), als nabestaande (Anw) of pensioengerechtigde (AOW) meenemen naar een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten. Uitzondering: het basisbedrag van de AOW (50% van het minimumloon) kan men overal ter wereld ontvangen, ook als er geen verdrag is gesloten.

Goedkoper uit – minder uitkering door het woonlandbeginsel

Er geldt wel een woonlandbeginsel voor de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de Anw en de vervolguitkering WGA. De hoogte van de uitkeringen wordt aangepast aan het kostenniveau van het land waar iemand woont. Er is voor de verdragslanden een lijst met woonlandfactoren.

Woonlandbeginsel geldt niet voor Thailand, Zuid-Afrika en Indonesië

Op de site van de Sociale Verzekeringsbank staat dat men voor een kind dat in Thailand of Indonesië woont 40% van de maximale kinderbijslag krijgt. Voor Zuid-Afrika is dat 50%. Maar klopt dat wel met de bestaande verdragen met die landen? De Centrale Raad van Beroep heeft op 5 april uitspraken gedaan over toepassing van het woonlandbeginsel in Thailand, Zuid-Afrika en Indonesië. In die uitspraken heeft de CRvB bepaald dat de WGA-vervolguitkering niet op grond van het woonlandbeginsel verlaagd kan worden als iemand in Thailand woont. Hetzelfde geldt voor de Anw-uitkering in Zuid-Afrika en de kinderbijslag in Indonesië. De huidige verdragen met die landen staan zo’n verlaging niet toe.

Meer informatie met Inzicht van Stimulansz

Wilt u meer wilt weten over sociale zekerheid in het buitenland of over uitkeringen in Nederland? Dan vindt u dat in de juridische kennisbanken van Stimulansz. Inzicht Digitale Grote Almanak en Regelingen en Voorzieningen is actueel, praktisch en toegankelijk. Deze kennisbank is niet alleen heel geschikt voor sociaaljuridische dienstverleners, maar voor iedereen die geïnformeerd wil blijven over ontwikkelingen buiten zijn eigen vakgebied. Met de juridische kennisbanken van Stimulansz bent u altijd op de hoogte van de laatste sociaaljuridische ontwikkelingen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp