0

Vraag

Is het een voorwaarde dat de zelfstandig ondernemer die in aanmerking wil komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo in 2019 gebruik heeft gemaakt van de zelfstandigenaftrek bij de belastingaangifte? Of is het voldoende als de zelfstandig ondernemer voldoet aan het urencriterium?

Antwoord

De zelfstandig ondernemer valt ook onder de doelgroep als hij voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur op jaarbasis werkzaam zijn in eigen bedrijf of zelfstandig beroep, maar niet in aanmerking is gekomen voor de zelfstandigenaftrek. De reden dat in de handreiking Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt verwezen naar de zelfstandigenaftrek, is dat dit een praktisch controlemiddel is. Had iemand in 2019 recht op de zelfstandigenaftrek, dan heeft hij zeker aan het urencriterium voldaan. Had hij geen recht op zelfstandigenaftrek, dan moet hij dit op een andere manier aannemelijk maken.
Disclaimer: Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 14 april 2020. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp