0

Ik had dat vandaag. Als inwoner van Friesland heb ik vaak Omrop Fryslân aanstaan. En daar ving ik het bericht op dat een 14-jarige jongen uit Harlingen, die zegt: “sport is mijn leven”. Hij blijkt vanwege zijn handicap niet mee te kunnen doen met gymnastiek op school en ook zijn hobby’s voetbal en tennis te kunnen uitoefenen.

Beenprothese

De 14-jarige Joël de Jong is op 6-jarige leeftijd door botkanker een deel van zijn been kwijtgeraakt. Zijn been is net boven zijn knie geamputeerd. Kennelijk zijn hij en zijn z’n ouders niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij heeft zich ontwikkeld tot een sportief type: voetbal en tennis zijn z’n sporten. Maar er is één probleem. Zijn normale prothese (die hij – zeg maar- voor het leven van alledag heeft) kan niet op tegen het geweld dat er bij sport vrijkomt. En dus gingen de prothesen om de haverklap kapot. Op maandagmorgen was er dan ook regelmatig een afspraak bij de prothesemaker om de prothese weer te repareren. Waarom? Een prothese voor dagelijks gebruik (zeker een prothese met kinderonderdelen) kan niet tegen intensief sporten. Dat werd allemaal te veel. Nu zit Joël bij zijn gymnastiekles aan de kant en heeft hij ook het voetbal en tennis moeten staken.

Fondsen de oplossing?

Joël heeft nu een beroep gedaan op het “Foppe-Fonds”, het fonds van Foppe de Haan (niet alleen in Friesland wereldberoemd) voor een sportprothese. Een sportprothese wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dus moet er een beroep worden gedaan op een fonds. Goede zaak? Ik denk het niet. Ik denk dat het hier om een recht gaat.

VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap

Nederland heeft dit jaar, als één van de laatste “westerse” landen, na jaren wikken en wegen, rekenen en opnieuw rekenen, dit VN-Verdrag geratificeerd. De consequentie hiervan is (artikel 4 lid 1 onder b van het VN-Verdrag) dat Nederland verplicht is “tot het nemen van alle relevante maatregelen, met inbegrip van wetgeving, teneinde bestaande wetten, voorschriften, gebruiken en praktijken aan te passen, of af te schaffen die discriminatie vormen voor personen met een handicap; ”

Huidige regels

De website van Zorginstituut Nederland is helder: “De volgende typen prothesen kunnen worden verstrekt:

  • noodprothesen;
  • definitieve of functionele prothesen;
  • sierprothesen.”

Maar er staat ook: ”Niet alle prothesen worden vergoed, complexe hulp- en aanzetstukken die zeer specifiek zijn voor het werk of voor het beoefenen van een hobby, komen niet voor vergoeding in aanmerking.”

Maar wat zegt het VN-Verdrag

Artikel 30, lid 5, onder a van het VN-Verdrag luidt: “Teneinde personen met een handicap in staat te stellen op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten, nemen Staten die Partij zijn passende maatregelen:
a. teneinde deelname van personen met een handicap aan algemene sportactiviteiten op alle niveaus zo veel mogelijk aan te moedigen en te bevorderen.”.
Nou lijkt mij dat het niet verstrekken van een sportprothese aan een 14 jarige jongen die gek is van sport precies het tegenovergestelde is van wat het VN-Verdrag van Nederland vraagt. Kortom: hier wordt gehandeld in strijd met het VN-Verdrag. Hier wordt ordinair gediscrimineerd.

Eerste een fonds, maar dan de Zorgverzekeringswet

De constatering is helder: Joël een sportprothese onthouden is directe discriminatie. Zijn leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan gym, kunnen voetballen en tennissen, maar Joël, die de pech had botkanker te krijgen, mag aan de kant zitten. De Nederlandse Staat dient als de donder de regels aan te passen, wil ze nog serieus kunnen zeggen het VN-Verdrag, artikel 30, te respecteren. Dat kost tijd! Daarom: prima, Foppe-fonds, om nu Joël te helpen. Maar alleen deze keer. Joëls volgende sportprothese moet gewoon uit de Zorgverzekeringswet komen, zoals het hoort in een land dat na bijna 10 jaar uiteindelijk toch het VN-Verdrag heeft geratificeerd. En dat geeft verplichtingen. Want: hoeveel jongens zullen er nu een beroep doen op de Zorgverzekeringswet voor een sportprothese? Waar hebben we het over?
Bekijk de uitzending

Geselecteerd op basis van dit onderwerp