KiC (Kwaliteit in Control)

KiC is een applicatie die uw kwaliteitscontrole efficiënter en van hoger niveau maakt. Hierdoor heeft u de volledige controle over uw processen. Met KiC weet u snel wat wel en niet werkt binnen uw organisatie.

hero afbeelding KiC Essentieel

Klanten over KiC

"KiC faciliteert een plan- en doelmatige werkwijze voor interne controle. We vertalen jaarlijks het interne controle plan naar een werkwijze met planning in KiC. Dit biedt structuur en geeft handen en voeten aan de controlewerkzaamheden."

“De normensets in KiC zijn compleet en deze worden jaarlijks geactualiseerd. Dat scheelt ons ontzettend veel werk en biedt ons zekerheid. We bouwen op de brede expertise en ervaring van Stimulansz.”

“Stimulansz speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en op de actualiteit. Ze zijn een vraagbaak, bieden brede expertise en zorgen er daarnaast voor dat je als KiC-gebruiker onderdeel wordt van een netwerk aan interne controleurs en kwaliteitsmedewerkers van verschillende gemeenten.”

Ciska Gort
Intern auditor bij de gemeente Oosterhout

“Stimulansz is een inhoudelijke sparringpartner, je krijgt persoonlijke aandacht en ze leveren maatwerk voor onze gemeente. KiC is voor mij dan ook meer dan een applicatie. Het biedt een platform voor een prettige en toegankelijke wijze van kennisdeling en -ontwikkeling.”

Suzanne Prins
Intern controleur bij de gemeente Velsen

“We waren op zoek naar een gemeentebrede aanpak voor met name de VIC op financiële rechtmatigheid met doorgroeimogelijkheden naar een compleet auditdossier. We kozen voor KiC concern, omdat dit platform ontzettend veel mogelijkheden heeft en we het samen met Stimulansz kunnen doorontwikkelen.”

Monique Heller-van den Acker
Senior auditor – Team Control, cluster VIC&A

“Met KiC hebben we een meetinstrument in handen waarmee we het niveau van de uitvoering en daarmee van onze dienstverlening kunnen screenen op basis van objectieve maatstaven. Dit zorgt voor transparantie richting de medewerkers en biedt tevens inzicht in de risico’s. Met de resultaten kunnen we doelgericht verbeterplannen maken op zowel individueel- als teamniveau.”

Kirsten Schoenmakers
Senior medewerker bedrijfsprocessen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch

De plus van KiC

KiC is de applicatie waarmee 125 gemeenten en samenwerkingsverbanden (en daarmee indirect ongeveer 250 gemeenten) de financiële verantwoording, VIC, IC en kwaliteitscontrole organiseren.

KiC is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een applicatie die voor gemeenten op maat in te richten is. Daardoor gebruikt geen enkele gemeente KiC op éxact dezelfde manier. Door de populariteit van KiC voor IC en kwaliteitszorg in het sociaal domein – budgetten van het sociaal domein maken een groot deel uit van de uitgaven van de gemeente – is het inmiddels uitgegroeid tot een controleapplicatie die ook concern breed wordt ingezet.

 • Grip op de kwaliteit van alle productieprocessen in uw organisatie;
 • Dashboard met real time overzicht van resultaten;
 • Rapportages.

Abonnementsvormen met aantrekkelijke extra's

Er zijn 2 KiC producten:

 • KiC Essentieel
 • KiC Compleet

Binnen deze producten zijn er verschillende modules voor het sociaal domein en voor het gehele Concern. Die kunt u los afnemen, of als geheel pakket.

blog card header

Vragen of advies nodig?

Marieke Blankendaal helpt u graag verder.

Abonnementen

Modules

Wij bieden de volgen de modules aan. Iedere module bevat actuele normensets, voor zowel kwaliteitscontroles als rechtmatigheidscontroles.

 • Participatiewet
 • Wmo
 • Jeugdwet
 • Schuldhulp
 • Inburgering
 • Normensets IC Concern

Flexibel in te richten

KiC voorziet u van veel standaard modellen, en is ook lokaal (verder) in te richten.
Zo kunt u ook van uw eigen normensets gebruik maken.
U bepaalt zelf hoe u KiC wilt gebruiken. Ook het tempo van in gebruik nemen in de organisatie bepaalt u zelf.

Kennismaken met KiC?

Met veel plezier verzorgen wij een demonstratie voor uw organisatie. Zo leert u ons product van meerdere kanten kennen terwijl wij uw organisatie beter leren kennen.
Samen kunnen we dan bekijken wat voor jullie organisatie de beste oplossing is.

Proefabonnement

U kunt KiC nu 6 weken lang uitproberen. In deze periode begeleiden wij u in het werken met KiC en helpen wij u om kwaliteitscontrole te borgen in uw organisatie. Neem contact op over dit proces en de minimale kosten die wij hiervoor in rekening brengen.

blog card header

Vragen of advies nodig?

Marieke Blankendaal helpt u graag verder.