0

Voor professionals in het sociaal domein

Stimulansz is kennis- en adviespartner van ruim 90% van alle gemeenten van Nederland. Daarnaast werken we voor onder meer ministeries, wijkteams, onderwijsinstellingen, cliëntenraden, vakbonden en sociaaljuridische dienstverleners. We leveren praktische diensten, producten, trainingen en adviezen aan de professionals binnen die organisaties en richten ons niet direct op de inwoners zelf. Dat is bij uitstek de rol van de gemeenten zelf. Zij maken beleid, voeren wetten uit en leveren dienstverlening aan de inwoners.

In 2017 kwamen wij, als eerste partij in Nederland, met de Omgekeerde Toets, een methodiek om maatwerk te leveren in het sociaal domein. Iedereen wilde destijds maatwerk leveren, maar niemand wist hoe. Tot Stimulansz met een praktische oplossing kwam die we cadeau deden aan het sociaal domein in de vorm van een casusboekje. De methodiek werd omarmd door toenmalig staatssecretaris Klijnsma en Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Hoe enthousiast we zelf ook over de methodiek waren, het succes dat er uit voortkwam hadden we niet durven dromen. Nu, 5 jaar later, is de Omgekeerde Toets een begrip geworden en door heel Nederland bij gemeenten en andere organisaties geïmplementeerd.

Stimulansz is onafhankelijk, baseert zich op feiten en kennis en heeft geen politieke kleur of mening. Stimulansz vertaalt de theorie van wet- en regelgeving naar de gemeentelijke praktijk, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht.

Werken in onze organisatie

Bij Stimulansz werken betekent werken aan het sociaal domein van nu en de toekomst. Maak kennis met Stimulansz als werkgever en bekijk ons actuele vacatureaanbod!

Partners

Onze adviseurs werken regelmatig nauw samen met partners zoals Divosa, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), SAM, VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) en Nibud.

Raad van Toezicht

Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurder/directeur van Stimulansz wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht is ons volledige werkveld vertegenwoordigd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Stimulansz vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen wij op verschillende vlakken. Zo is onze inkoop voor meer dan 50% duurzaam, voeren wij een sociaal personeelsbeleid en besteden we onze catering en bloemen/plantenverzorging uit aan een WSW-instelling.

Via Stimulansz Stimuleert ondersteunen we elk jaar verschillende goede doelen met een donatie. Daarnaast zetten we ons elk jaar fysiek in tijdens de landelijke actie NLdoet.

Financiële gegevens

Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk.

Bankgegevens
Rabobank ten name van Stichting Stimulansz Utrecht
NL03RABO0118 2816 07

Kamer van Koophandel: 27194311
Btw-nummer: NL809451463.B01

Prijzen en btw-tarieven
Stimulansz is een btw-plichtige organisatie. Alle prijzen op deze website zijn vermeld exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Prijzen 2022
Met ingang van 1 januari 2022 heeft Stimulansz de prijzen verhoogd. De verhoging is onder andere gebaseerd op de prognose van het CPB voor de looninflatie in 2022. Meer informatie vindt u in dit bericht.

Onze medewerkers

Maak kennis met ons team van juristen en andere experts.