Wij helpen gemeenten om hun rol vorm te geven en te versterken. Dit doen wij op de volgende manieren.

We duiden en delen onze juridische kennis met professionals uit het sociaal domein.
Denk daarbij aan wet- en regelgeving op het gebied van de Participatiewet, Wmo 2015, Schuldhulpverlening en de Jeugdwet. Vanzelfsprekend doen we dit in ‘klare taal’. We maken ons graag sterk voor informatie die juist en begrijpelijk is. Want iedereen heeft recht op juiste en begrijpelijke informatie.

Stimulansz is kennisleider in het sociaal domein. Wij dragen met toonaangevende kennis, vakmanschap en innovatie bij aan de slagkracht in de volle breedte van het sociaal domein.

Denk bij producten en diensten aan het kwaliteitssysteem KiC, aan benchmarks of aan het doorlichten van de gemeentelijke organisatie op het terrein van formatie (fte’s) of BUIG-budgetten.

We trainen en adviseren vanuit onze diepgaande kennis van de praktijk.
Onze adviseurs kennen het sociaal domein als geen ander. Onze trainingen behoren met een klanttevredenheid van meer dan 90% steevast tot het topsegment .
Onze kracht is dat we de praktijk van de professionals in het sociaal domein door en door kennen, en dat onze adviezen en producten praktisch van aard zijn.

Raad van Toezicht

Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurder/directeur van Stimulansz wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht is ons volledige werkveld vertegenwoordigd.

Werken in onze organisatie

Bij Stimulansz werken betekent werken aan het sociaal domein van nu en de toekomst. Check regelmatig deze pagina voor nieuwe vacatures. Op dit moment zoeken we:

Maak kennis met de experts van Stimulansz

Ontmoet ons team van juristen en andere experts.

Opdrachtgevers

Onder onze klanten vallen onder meer ministeries, wijkteams, onderwijsinstellingen, cliëntenraden, vakbonden, sociaaljuridische dienstverleners en meer dan 95% van alle gemeenten van Nederland.

Partners

Onze adviseurs werken regelmatig nauw samen met partners zoals Divosa, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK), VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) en Nibud.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Stimulansz vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen wij op verschillende vlakken. Zo is onze inkoop voor meer dan 50% duurzaam, voeren wij een sociaal personeelsbeleid en besteden we onze catering en bloemen/plantenverzorging uit aan een WSW-instelling.

Via Stimulansz Stimuleert ondersteunen we elk jaar verschillende goede doelen met een donatie. Daarnaast zetten we ons elk jaar fysiek in tijdens de landelijke actie NLdoet.

Financiële gegevens

Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk.
Bankgegevens
Rabobank ten name van Stichting Stimulansz Utrecht
NL03RABO0118 2816 07

Kamer van Koophandel: 27194311
Btw-nummer: NL809451463.B01

Prijzen en btw-tarieven

Stimulansz is een btw-plichtige organisatie.
Alle prijzen op deze website zijn vermeld exclusief btw, tenzij anders vermeld.