0

Bij Stimulansz vertalen we de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Raad van Toezicht

Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurder/directeur van Stimulansz wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht is ons volledige werkveld vertegenwoordigd.

Werken in onze organisatie

Bij Stimulansz werken betekent werken aan het sociaal domein van nu en de toekomst. Benieuwd wie onderdeel uitmaken van onze organisatie? Maak kennis met ons team van juristen en andere experts.

Op dit moment hebben we geen vacatures. Zodra we weer op zoek zijn naar nieuwe collega’s vind je de vacatures op deze pagina.

Opdrachtgevers

Onder onze klanten vallen onder meer ministeries, wijkteams, onderwijsinstellingen, cliëntenraden, vakbonden, sociaaljuridische dienstverleners en ruim 90% van alle gemeenten van Nederland.

Partners

Onze adviseurs werken regelmatig nauw samen met partners zoals Divosa, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), SAM, VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) en Nibud.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Stimulansz vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen wij op verschillende vlakken. Zo is onze inkoop voor meer dan 50% duurzaam, voeren wij een sociaal personeelsbeleid en besteden we onze catering en bloemen/plantenverzorging uit aan een WSW-instelling.

Via Stimulansz Stimuleert ondersteunen we elk jaar verschillende goede doelen met een donatie. Daarnaast zetten we ons elk jaar fysiek in tijdens de landelijke actie NLdoet.

Financiële gegevens

Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk.

Bankgegevens
Rabobank ten name van Stichting Stimulansz Utrecht
NL03RABO0118 2816 07

Kamer van Koophandel: 27194311
Btw-nummer: NL809451463.B01

Prijzen en btw-tarieven
Stimulansz is een btw-plichtige organisatie. Alle prijzen op deze website zijn vermeld exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Prijzen 2022
Met ingang van 1 januari 2022 verhoogt Stimulansz de prijzen. De verhoging is onder andere gebaseerd op de prognose van het CPB voor de looninflatie in 2022. Meer informatie vindt u in dit bericht.

Onze medewerkers

Maak kennis met ons team van juristen en andere experts.