Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Column José HendriksenSparen? Koop een lot!

Schulden zijn hot! Het is een geliefd thema voor wetenschap, belangenorganisaties, pers, beleidsmakers en politici. Allerlei goedbedoelde initiatieven buitelen over elkaar heen. We kennen inmiddels het ‘moratorium’ en iedereen wil iets doen aan de kosten van beschermingsbewind. Ook de aanval op het rijk als preferente schuldeiser wordt eindelijk ingezet. Lees verder 

Sprank 4

Sprank 4 is uit!

Veel kwetsbare jongeren zijn niet goed in beeld bij gemeenten. Vaak kloppen ze pas aan als de problemen hun boven het hoofd groeien. Hoe kan de gemeente dit voorkomen? Persoonlijke aandacht en een brede aanpak zijn de sleutelfactoren voor succes.

Verder in dit nummer:

  • Wijkteams herkennen laaggeletterdheid niet. Wat doe je hieraan?
  • Hoe divers is het sociaal domein?
  • Vroege screening en matching van asielzoekers leidt tot resultaat.

Sprank is een uitgave van Stimulansz en Divosa. Lees meer  

Nieuws
24-05
Verhogen bbl-lonen als minimumjeugdloon stijgt

 
Werkgevers kunnen binnenkort bij een stijging van het minimumjeugdloon ook de lonen verhogen voor werknemers die bij hen werken via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken laten weten.

24-05
Gemeenten: Zelfstandig wonen voor mensen uit maatschappelijk opvang en beschermde opvang


Gemeenten, corporaties en opvanginstellingen gaan aan de slag om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. In het programma Weer thuis! verenigen de organisaties zich in 7 regio’s om dat te realiseren.

24-05
Taak raadsleden in controleren informatieveiligheid


Raadsleden hebben een belangrijke taak in het controleren van de verantwoording over informatieveiligheid. In de resolutie ‘informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks wordt geïnformeerd over informatieveiligheid in de gemeente. Dit schrijft de VNG in een brief die is gericht aan alle gemeenteraden.

 
Gratis nieuwsbrief

Jongeren en schulden: doorbreek de stilte

Hoe kan de gemeente Rotterdam jongeren beter informeren over schulden? Een groep jongeren van het Zadkine College heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar deze vraag. Op 22 mei 2017 presenteerden de jongeren hun aanbevelingen. Lees verder