Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen

Home

Column Evelien MeesterGedragswetenschap in het sociaal domein

We vragen veel aan de mensen die het op eigen kracht (even) niet redden. Soms te veel! In de praktijk zie ik dat professionals vaak de neiging hebben om zichzelf als maatstaf te nemen. Onbewust denken ze: “Als ik het kan, dan kunnen zij het toch ook?” Een heel herkenbare neiging die ik zelf pas heb afgeleerd nadat ik een paar keer goed met mijn neus op de feiten ben gedrukt. Zo simpel werkt het niet.

Veel te veel informatie
Een weekeditie van de New York Times bevat meer informatie dan de informatie waarmee iemand in de 17e eeuw gedurende zijn hele leven werd geconfronteerd (dit feitje komt uit ‘Gebruik je hersens’ van Jan-Willem van den Brandhof). Een volstrekt nutteloos feitje, behalve dat het wel goed weergeeft hoe hard de ontwikkelingen gaan. En dat roept de vraag op of iedereen in staat is om deze informatie goed op te slaan, te verwerken en zo nodig weer op te roepen. 
Lees verder


Digitale kennisbank
Inzicht sociaal domein

 

Nieuws
20-07
Privacywet Welzijn


Gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociaal domein, onder andere op het gebied van jeugdhulp en de Wmo 2015. Van sociaal werkers en gemeenten wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking die de verschillende domeinen overstijgt

19-07
6 x toegankelijkheid voor mensen een beperking


Stimulansz ondersteunt gemeenten bij de uitvoering en realisering van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Onze adviseur Wim Peters publiceert regelmatig over het VN-Verdrag. Wij bundelden zijn 6 meest populaire publicaties.

19-07
Publicatie UWV 'Kansen voor laagopgeleiden'


Deze publicatie beschrijft de arbeidsmarktpositie van werkende en werkloze laagopgeleiden. Ook komt aan bod welke beroepsrichtingen de beste kansen bieden op werk.