Overzicht van alle minimaregelingen

In veel gemeenten is het aanbod van minimaregelingen versnipperd. Hierdoor weten inwoners niet voor welke regelingen zij in aanmerking komen of hoe zij deze kunnen aanvragen. Daarom hebben we Berekenuwrecht ontwikkeld.

 

Met Berekenuwrecht:

  • Heeft u alle minimaregelingen op één centrale plaats;
  • Kunnen uw inwoners eenvoudig zien waarvoor zij in aanmerking komen;
  • Zijn uw inwoners direct bij de juiste aanvraagplek of vervolgstap

 

Zo hebben inwoners een goed overzicht van alle minimaregelingen en krijgen ze altijd een nauwkeurig berekenend advies op maat.

Adviesgesprek vooraf

Er bestaat niet één standaard Berekenuwrecht. Dat komt omdat de webapplicatie alleen goed werkt als deze aan de wensen en de ambities van uw gemeente voldoet. Daarom bespreken wij vooraf met u welke doelen en ambities uw gemeente heeft met het minimabeleid en welke problemen of knelpunten er met Berekenuwrecht kunnen worden opgelost.

Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Voor wie is Berekenuwrecht bedoeld? Voor inwoners, voor intermediairs en hulpverleners of voor allemaal?
  • En hoe kunnen zij Berekenuwrecht vinden en gebruiken?

Stimulansz geeft hierin advies en helpt uw gemeente de gewenste keuzes te maken.

Berekenuwrecht op maat maken

Daarna maken wij Berekenuwrecht voor uw gemeente op maat. We plaatsen de lokale regelingen in de webapplicatie en zorgen ervoor dat de inwoners bij de juiste vervolgstap uitkomen. Dat kan het indienen van een aanvraag zijn, maar ook een warme overdracht naar een hulp- of dienstverlener voor een vervolggesprek. Wilt u inwoners direct een digitale aanvraag laten indienen? Dan kunt u gebruik maken van BerekenuwrechtPLUS. Zodra Berekenuwrecht of BerekenuwrechtPLUS is ingericht en getest, is deze toegankelijk voor de inwoner.

Onderhoud

Berekenuwrecht vergt nauwelijks onderhoud. Zijn er in uw gemeente beleidswijzigingen? Dan passen wij de regelingen zo snel mogelijk aan. Het enige dat u hoeft te doen is de wijzigingen aan ons doorgeven.

Berekenuwrecht PLUS

Met BerekenuwrechtPLUS kunt u gebruikers direct een digitale aanvraag laten indienen. Ook als u zelf nog geen mogelijkheid heeft om inwoners digitaal hun aanvragen te laten doen. We zorgen dat digitale formulieren bij u terecht komen in een e-mailbox, een zaaksysteem of in de back-office. Daarnaast adviseren we u bij het inrichten van het juiste werkproces om de aanvragen en verzoeken af te handelen.

Kosten

Voor Berekenuwrecht betaalt u jaarlijks een standaardbedrag plus een kleine toeslag per inwoner. De prijs van het abonnement is dus afhankelijk van het aantal inwoners in uw gemeente. Voor BerekenuwrechtPLUS betaalt u ook kosten van implementatie.

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten over Berekenuwrecht? Onze adviseur John Nuyten vertelt u graag meer!

 

Landelijke regelingen

Berekenuwrecht bestaat uit een landelijk en een lokaal deel. Het landelijk deel staat op de website van Nibud en is vrij toegankelijk voor iedereen. Inwoners kunnen daar makkelijk en snel berekenen of zij recht hebben op landelijke regelingen als kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, aanvullende bijstand en alle heffingskortingen.

 

Neem direct contact op met de specialist

John Nuyten

John is specialist Berekenuwrecht, de tool die burgers helpt berekenen of zij recht hebben op bijzondere bijstand of andere gemeentelijke regelingen.

Sam van Grinsven

Sam is junior adviseur bedrijfsvoering. Door haar achtergrond als kunstenaar en psycholoog kijkt zij met een frisse blik naar organisatiekundige vraagstukken in het sociaal domein.

Anderen bekeken ook