0

Lars heeft NAH en woont bij zijn ouders in huis. Ik ben voor een keukentafelgesprek op bezoek bij Lars en zijn ouders omdat zij een Wmo-melding hebben gedaan. We zitten met zijn vieren aan tafel en de ouders vertellen over Lars’  leven tot nu toe. Lars was altijd een vrolijk en ‘normaal’ kind totdat hij op zijn 10e een auto-ongeluk kreeg. Hij was er slecht aan toe en heeft maanden in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum gelegen, vechtend voor zijn leven en voor herstel. Dat hij nu 18 jaar mag worden, zou reden voor een feestje moeten zijn.

Na het ongeluk

Het ongeluk heeft een grote impact gehad, zowel lichamelijk als geestelijk. Lars zit sinds het ongeluk in een rolstoel, verstrekt vanuit de Wmo, en hij heeft hulp nodig bij zijn persoonlijke verzorging. De moeder van Lars werkt niet meer en heeft een PGB vanuit de Jeugdwet om Lars te kunnen helpen met wassen en aankleden. In huis is van alles aangepast vanuit de Wmo om Lars te kunnen verzorgen. Door het NAH is Lars gedragsmatig veranderd. Hij wordt snel boos, is continu afgeleid en is emotioneel ontremd. Dit gaf problemen rondom de opvoeding en daarom werd er vanuit de Jeugdwet begeleiding ingezet. Ook bleek door het ongeluk dat hij moeilijker kon leren en dingen steeds vergat.  Hierdoor kon hij niet terug naar zijn oude basisschool en heeft hij zijn schooltijd doorgebracht op een mytylschool. Hier kon hij zijn basisschool afmaken en doorstromen naar het voorgezet speciaal onderwijs (VSO).

Hoe nu verder?

Dat is de vraag die de ouders van Lars mij stellen. Er komt zoveel op hen af vanuit allerlei wettelijke hoeken dat ze het overzicht kwijt zijn. Zij, en Lars zelf, willen graag dat hij thuis kan blijven wonen en willen de zorg zoals deze nu is het liefste voortzetten. De hulpvraag van de ouders van Lars is ook duidelijk: help ons door het woud van regels en wetten met als doel: Lars kan thuisblijven en de zorg ontvangen die hij nodig heeft.

Overzicht

Samen met de ouders van Lars maak ik een overzicht van alle gebieden waar hulp nodig is en vanuit welke wet de hulp wordt geregeld. Het geeft de ouders rust om het zo schematisch op papier te zetten. Toegegeven: daarmee is het nog niet geregeld, maar we krijgen wel inzichtelijk wie wat doet. Soms is dat voor mij zelfs niet helemaal duidelijk.
De vraag is ook of Lars handelingsbekwaam is. Zo nee, dan is het misschien slim om in het regelen van mentorschap of bewindvoering te duiken zodat de ouders van Lars alle regelzaken voor hem kunnen uitvoeren.

Wie doet wat?

Vanuit mijn rol als Wmo-indicatiesteller is me duidelijk dat er voor Lars ‘begeleiding groep’ en ‘begeleiding individueel’ nodig zijn. De begeleiding aan huis die vanuit de Jeugdwet geregeld was, wordt dus vervangen door Wmo-zorg. Idealiter geleverd door de huidige zorgaanbieder, maar dat is nog niet zeker. Deze zorg betekent plotsklaps een eigen bijdrage voor Lars. Het CAK zal deze gaan berekenen en samen met de ouders van Lars maken we alvast een proefberekening.  Lars zal niet meer naar school gaan. Doorstroming naar werk zit er helaas voor hem niet in en daarom is een indicatie voor begeleiding groep aan de orde. Omdat Lars niet in staat is om te werken, zullen zijn ouders zich verdiepen in een aanvraag voor een Wajong-uitkering bij het UWV. De persoonlijke verzorging zal na zijn 18e door de Zorgverzekeringswet moeten worden opgepakt. Lars zal vanaf dat moment ook niet meer bijgeschreven staan op de zorgverzekering van zijn ouders en hij zal dus een eigen verzekering moeten hebben. Daarmee is het ook zaak om te kijken naar zorgtoeslag vanuit de belastingdienst.

18+ Actielijst

Er zijn zoveel wetten, regelingen en kaders dat het hoofd boven water houden niet makkelijk is. Niet alleen voor de ouders van jongeren maar ook voor medewerkers van gemeenten. Het is verstandig om, net zoals bij Lars, een schema te maken van de zorgvragen en de daarbij horende wettelijke kaders. Daaruit rolt een actielijst: wat moeten de ouders doen en wat pakt een ander op? Vanuit de gedachte van één gezin, één regisseur is het aan te bevelen dat bij jongeren die van 18- naar 18+ verhuizen een vaste contactpersoon toe te wijzen om ouders en jongere te begeleiden naar passende en goede zorg. Op die manier helpt de gemeente burgers door het woud van regels.
 

Geselecteerd op basis van dit onderwerp