Benchmarks voor gemeenten

Hoe presteert uw gemeente op het gebied van Werk & Inkomen, Armoede & schulden en Statushouders? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? Stimulansz biedt u als gemeente vier benchmarks, ontwikkeld in nauwe samenwerking met Divosa en BMC Onderzoek. U krijgt actuele cijfers van alle deelnemende gemeenten én gaat daarover met hen in gesprek. Zo kunt u uw aanpak verbeteren.

hero afbeelding Benchmarks voor gemeenten

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een methode waarmee u de prestaties van de eigen organisatie vergelijkt met die van andere, vergelijkbare organisaties. U kunt bijvoorbeeld vergelijkingen maken tussen de prestaties van diverse afdelingen. Ook kunt u de effectiviteit van uw aanpak vergelijken en de resultaten daarvan meten. Op basis hiervan kunt u bijsturen. Leerzaam dus! Bovendien kunt u met benchmarks de toegevoegde waarde van sociale diensten voor de samenleving aantonen.

Benchmark Werk & Inkomen

Hoe doet uw gemeente het op het gebied van bijvoorbeeld in- en uitstroom, re-integratie, participatie, handhaving en financiën? Lastig. Want waar zet je de cijfers daarover tegen af? En wanneer doe je het goed? De Divosa Benchmark Werk & Inkomen biedt u de unieke mogelijkheid om te meten en vergelijken met andere deelnemende gemeenten. Dat zijn er inmiddels meer dan 230.

Vergelijk uw organisatie met andere gemeenten

Alle deelnemende gemeenten uploaden maandelijks de BUS-gegevens zoals die ook naar het CBS gaan. Maandelijks krijgt u inzicht in de actuele gegevens. Op ons dashboard ziet u in één oogopslag de belangrijkste gegevens. Daarachter vindt u rapportjes. De benchmark biedt een schat aan data. U kunt uw organisatie vergelijken op het niveau van gemeentegrootteklasse, provincie, arbeidsregio (COROP) en het landelijk gemiddelde. Stimulansz helpt u graag op weg om effectief te werken met de benchmark zodat u er álles uithaalt. Met datzelfde doel bieden we jaarlijks een managementgesprek aan. Samen voeren we het gesprek over de cijfers en over de kansen voor uw gemeente.

Basismodule of verdiepende module

U kunt kiezen voor de basismodule of de verdiepende module. Kiest u voor de basismodule? Dan kunt u meten en vergelijken op volumeontwikkeling bijstand, in- en uitstroom en de redenen van de uitstroom. Ook kunt u budgetten, prijs van de uitkering en uitgaven bijzondere bijstand meten en vergelijken. Maandelijks kunt u rapporten downloaden en data vergelijken. Verreweg de meeste gemeenten werken met de verdiepende module. Daarmee kunt u nog veel meer meten en vergelijken. Op basis van deze data kunt u analyses en vergelijkingen maken en uw beleid aanpassen.

Kennis delen met andere gemeenten

Niet alleen de data zijn waardevol, belangrijk zijn vooral ook de verhalen achter de cijfers. Daarom organiseren Divosa, BMC Onderzoek en Stimulansz twee keer per jaar bijeenkomsten overal in Nederland. Hier gaan deelnemende gemeenten met elkaar in gesprek. Dit bevordert het lerend effect uit de benchmark.

Benchmark Armoede & Schulden

Bijna een half miljoen Nederlanders leeft onder de armoedegrens. En één op de acht kinderen groeit op in een gezin in armoede. Een flinke uitdaging voor gemeenten. Elke gemeente pakt het weer anders aan. Toch is er veel behoefte aan vergelijken. Hoe presteert uw gemeente op het gebied van armoede en schulden? En wat kan er beter? De Divosa Benchmark Armoede & Schulden biedt u de data en de inzichten die u nodig heeft om de prestaties van uw gemeente te verbeteren.

Verbeter met hulp van data van andere gemeenten

Eens per jaar levert u de gegevens aan over maatschappelijke participatie, schuldhulpverlening (zoals uitgaven, aantal klanten, het aantal trajecten en de doorlooptijd daarvan) en preventieve activiteiten. Op basis hiervan stellen we een rapport samen. Hierin staan de resultaten van uw gemeente. Ook kunt u 24/7 online vergelijkingen maken met andere gemeenten, op specifieke thema’s en met relevante gemeenten. Denk aan gemeenten met dezelfde omvang, gemeenten uit de eigen regio of gemeenten met eenzelfde problematiek. Hoeveel geeft een gemeente uit aan schuldhulpverlening en armoedebeleid? Hoeveel mensen maken ervan gebruik? Hoe is dat verdeeld over de diverse regelingen? Welke aanvullende regelingen heeft een gemeente? En vooral: welke resultaten boekt een gemeente in termen van preventie en uitstroom uit de schuldhulpverlening?

Leren van elkaar in bijeenkomsten

Tweemaal per jaar organiseren Divosa, BMC en Stimulansz bijeenkomsten in het land waarin u met andere gemeenten leren van elkaar. U gaat dan in gesprek gaat over de verhalen achter de cijfers. We behandelen tijdens zo’n bijeenkomst vaak een specifiek thema. De deelnemers praten bij over actuele ontwikkelingen en gaan cijfers onderling vergelijken. Om van elkaar te leren, houden we ook maandelijks een webinar. In combinatie met de data bieden de ontmoetingen inzicht in de aanpak en de resultaten. Ze zorgen voor bewustzijn en sturingsmogelijkheden. Op basis hiervan kun je je gemeentelijk beleid kunt aanpassen en verbeteren én de kosten beheersbaar houden.

Volop in ontwikkeling

De Divosa benchmark Armoede & Schulden is volop in ontwikkeling. Meer dan 100 gemeenten doen inmiddels mee. Om de gegevens zo goed mogelijk vergelijkbaar te maken, volgen we de NVVK-richtlijnen. We zoeken continu naar manieren om het voor gemeenten makkelijker te maken om gegevens aan te leveren en onderling zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. Ook verbeteren we de datakwaliteit continu. Nieuw per 1 oktober 2020 zijn de data over bijzondere bijstand, ontleend aan de CBS-gegevens over Arbeid en Inkomen. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van het automatisch inladen van data over schuldhulpverlening en vroegsignalering. Hiervoor werken we samen met NVVK, VNG en het ministerie.

Wilt u ook leren van andere gemeenten en zo uw prestaties verbeteren?

Benchmark Statushouders

De Divosa Benchmark Statushouders brengt de situatie rond statushouders in uw gemeente in beeld. In een overzichtelijk rapport krijgt u inzicht in de belangrijkste cijfers, een dashboard en een infographic. U kunt uw gegevens vergelijken met andere gemeenten.

De Divosa Benchmark Statushouders is vernieuwd: er zijn meer indicatoren en meer actuele cijfers. We brengen gegevens tot en met juni 2020 in beeld. U hoeft zelf geen gegevens aan te leveren. Dat doet het CBS.

Inzicht in statushouders

Voor deze benchmark volgen we de groep statushouders (inclusief nareizigers en gezinsherenigers), die vanaf begin 2014 een verblijfsvergunning asiel in Nederland heeft gekregen. De Divosa Benchmark Statushouders geeft een beeld van deze mensen vanaf het moment dat ze zich in de gemeente gehuisvest hebben en daar ingeschreven staan. Deze mensen blijven we volgen na een naturalisatie.

Wilt u ook inzicht in de situatie rond statushouders in uw gemeente?

Anderen bekeken ook