0

Kwaliteitscontrole

Voordelen

  • Grip op de kwaliteit van alle productieprocessen in uw organisatie;
  • Beschikking over standaard normensets voor de rechtmatigheidscontrole, toetsing vooraf of steekproefsgewijze controle achteraf;
  • Altijd en overal toegang: KiC is een webapplicatie. U kunt inloggen op ieder apparaat met internetverbinding.

U kunt KiC nu 6 weken lang vrijblijvend uitproberen. In deze periode begeleiden wij u in het werken met KiC en helpen wij u om kwaliteitscontrole te borgen in uw organisatie. Neem contact op over dit proces en de minimale kosten die wij hiervoor in rekening brengen.

Kwaliteitscontrole in het sociaal domein

Gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid op tal van maatschappelijke terreinen en daarmee is veel geld gemoeid. Het is voor u en uw collega’s een uitdaging om binnen de complexe wetgeving en budgetten passende oplossingen te bieden. Dat vraagt veel van jullie als professionals en het vraagt veel van de organisatie. Dus hoe krijgt u grip op deze dienstverlening naar uw inwoners?

Door de kwaliteit van de dienstverleningsprocessen, -besluiten en -uitgaven te toetsen. Niet alleen voor de rechtmatigheidsverantwoording en een goedgekeurde accountantsverklaring, maar ook om te kunnen sturen op verbeteringen.

Kwaliteitscontrole is onmisbaar om een goede dienstverlening te kunnen realiseren. Dienstverlening waar u trots op kunt zijn!

Onze oplossing is KiC

KiC (Kwaliteit in Control) is hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. KiC is eenvoudig op maat per afdeling of proces in te richten en geeft snel inzicht in de kwaliteit van de productie. Dankzij het programma weet u wat wel en niet werkt. Dat is een belangrijke stap naar een succesvolle organisatie en een goede dienstverlening.

Klanten over KiC

“KiC faciliteert een plan- en doelmatige werkwijze voor interne controle. We vertalen jaarlijks het interne controle plan naar een werkwijze met planning in KiC. Dit biedt structuur en geeft handen en voeten aan de controlewerkzaamheden.”

“De normensets in KiC zijn compleet en deze worden jaarlijks geactualiseerd. Dat scheelt ons ontzettend veel werk en biedt ons zekerheid. We bouwen op de brede expertise en ervaring van Stimulansz.”

“Stimulansz speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en op de actualiteit. Ze zijn een vraagbaak, bieden brede expertise en zorgen er daarnaast voor dat je als KiC-gebruiker onderdeel wordt van een netwerk aan interne controleurs en kwaliteitsmedewerkers van verschillende gemeenten.”

Ciska Gort
Intern auditor bij de gemeente Oosterhout

“Stimulansz is een inhoudelijke sparringpartner, je krijgt persoonlijke aandacht en ze leveren maatwerk voor onze gemeente. KiC is voor mij dan ook meer dan een applicatie. Het biedt een platform voor een prettige en toegankelijke wijze van kennisdeling en -ontwikkeling.”

Suzanne Prins
Intern controleur bij de gemeente Velsen

“Met KiC hebben we een meetinstrument in handen waarmee we het niveau van de uitvoering en daarmee van onze dienstverlening kunnen screenen op basis van objectieve maatstaven. Dit zorgt voor transparantie richting de medewerkers en biedt tevens inzicht in de risico’s. Met de resultaten kunnen we doelgericht verbeterplannen maken op zowel individueel- als teamniveau.”

Kirsten Schoenmakers
Senior medewerker bedrijfsprocessen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch

Wat levert KiC op?

Er komt meer rust in de organisatie

U bespaart tijd en geld

U hebt snel inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en kunt hierop sturen

U legt eenvoudig verantwoording af aan management en bestuur

Er komt meer rust in de organisatie omdat u met elkaar en met behulp van KiC objectieve normen van kwaliteit afspreekt; hier staat u als organisatie voor. U bent op een eerlijke manier in control omdat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Werken met KiC betekent dat u geld en tijd bespaart; zet uw kwaliteitscontrole efficiënt in op basis van de risico’s en verbeterpunten voor uw organisatie. Verschuif uw aandacht van processen waarvan u ziet dat ze goed gaan naar kwaliteitsborging op aandachtspunten. Werk aan verbetering en het principe dat besluiten ‘in een keer’ goed zijn.

Omdat u in KiC ten alle tijden kunt zien wat de gescoorde kwaliteit is van uw uitvoering kunt u hier snel op sturen. Ook kunt u met themacontroles met onze checklists specifiek controleren waar uw organisatie behoefte aan heeft.

Met KiC kunt u op elk moment in het jaar verantwoording afleggen aan management en bestuur over de geleverde kwaliteit van uw organisatie. U weet waar uw organisatie sterk in is, wat de risico’s zijn en welke verbeterpunten u nodig heeft.

Abonnementen

KiC kent 3 verschillende abonnementen. Zo is er altijd een abonnement dat bij uw organisatie past.

Voor abonnees

Heeft u al een abonnement op KiC? Log dan in via www.kiconline.nl.

KiC uitproberen?

Maak 6 weken vrijblijvend kennis!

Maak nu 6 weken lang vrijblijvend kennis met Kwaliteit in Controle. In deze periode begeleiden wij u in het werken met KiC en helpen wij u om kwaliteitscontrole te borgen in uw organisatie.

Neem direct contact op met de specialist

Maarten Simons

Productmanager kwaliteit en bedrijfsvoering van Kwaliteit in Control (KiC).

06 57 67 53 43
Andries Terpstra

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met focus op de administratieve organisatie en interne controle.

06 13 49 81 37
Mr. Michel Gooijer

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in accountantsorganisaties.

06 12 57 00 64
Marieke Blankendaal

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering, ervaren in werkprocessen, toetsen en kwaliteitscontrole binnen en buiten de gemeentelijke wereld.

06 82 04 35 00
Mr. Herbert Bloembergen

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering. Ervaren jurist die expert is op het snijvlak van de Participatiewet en automatisering.

06 26 54 62 15

Anderen bekeken ook