Kwaliteitscontrole

Voordelen

  • KiC geeft u grip op de kwaliteit van alle productieprocessen in uw hele organisatie.
  • Bij KiC ontvangt u standaard normensets voor de rechtmatigheidscontrole, toetsing vooraf of steekproefsgewijze controle achteraf, die flexibel kunnen worden aangepast.
  • KiC is een webapplicatie. U kunt inloggen op elke computer met internetverbinding.
  • KiC gebruikt u voor de wetten in het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, BBZ) en controles op concernniveau voor de gehele gemeente.

U kunt KiC nu 6 weken lang vrijblijvend uitproberen. In deze periode begeleiden wij u in het werken met KiC en helpen wij u om kwaliteitscontrole te borgen in uw organisatie. Neem contact op over dit proces en de minimale kosten die wij hiervoor in rekening brengen.

Kwaliteitscontrole in het sociaal domein

Gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid op tal van maatschappelijke terreinen en daarmee is veel geld gemoeid. Het is voor u en uw collega’s een uitdaging om binnen de complexe wetgeving en budgetten passende oplossingen te bieden. Dat vraagt veel van jullie als professionals en het vraagt veel van de organisatie. Dus hoe krijgt u grip op deze dienstverlening naar uw inwoners?

Door de kwaliteit van de dienstverleningsprocessen, -besluiten en -uitgaven te toetsen. Niet alleen voor de rechtmatigheidsverantwoording en een goedgekeurde accountantsverklaring, maar ook om te kunnen sturen op verbeteringen.

Kwaliteitscontrole is onmisbaar om een goede dienstverlening te kunnen realiseren. Dienstverlening waar u trots op kunt zijn!

Onze oplossing is KiC

KiC (Kwaliteit in Control) is hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. KiC is eenvoudig op maat per afdeling of proces in te richten en geeft snel inzicht in de kwaliteit van de productie. Dankzij het programma weet u wat wel en niet werkt. Dat is een belangrijke stap naar een succesvolle organisatie en een goede dienstverlening.

Wat levert KiC op?

Er komt meer rust in de organisatie

U bespaart tijd en geld

U hebt snel inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en kunt hierop sturen

U legt eenvoudig verantwoording af aan management en bestuur

Er komt meer rust in de organisatie omdat u met elkaar en met behulp van KiC objectieve normen van kwaliteit afspreekt; hier staat u als organisatie voor. U bent op een eerlijke manier in control omdat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Werken met KiC betekent dat u geld en tijd bespaart; zet uw kwaliteitscontrole efficiënt in op basis van de risico’s en verbeterpunten voor uw organisatie. Verschuif uw aandacht van processen waarvan u ziet dat ze goed gaan naar kwaliteitsborging op aandachtspunten. Werk aan verbetering en het principe dat besluiten ‘in een keer’ goed zijn.

Omdat u in KiC ten alle tijden kunt zien wat de gescoorde kwaliteit is van uw uitvoering kunt u hier snel op sturen. Ook kunt u met themacontroles met onze checklists specifiek controleren waar uw organisatie behoefte aan heeft.

Met KiC kunt u op elk moment in het jaar verantwoording afleggen aan management en bestuur over de geleverde kwaliteit van uw organisatie. U weet waar uw organisatie sterk in is, wat de risico’s zijn en welke verbeterpunten u nodig heeft.

Abonnementen

KiC kent 3 verschillende abonnementen. Zo is er altijd een abonnement dat bij uw organisatie past.

Voor abonnees

Heeft u al een abonnement op KiC? Log dan in via www.kiconline.nl.

KiC uitproberen?

Maak 6 weken vrijblijvend kennis!

Maak nu 6 weken lang vrijblijvend kennis met Kwaliteit in Controle. In deze periode begeleiden wij u in het werken met KiC en helpen wij u om kwaliteitscontrole te borgen in uw organisatie.

Neem direct contact op met de specialist

Maarten Simons

Maarten ontwikkelt en implementeert tools op het gebied van kwaliteitscontrole en privacy voor verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Henny Muis

Henny is specialist bedrijfsvoering op het terrein van het sociaal domein.

Andries Terpstra

Andries is gespecialiseerd in handhaving en interne controle binnen het sociaal domein.

Michel Gooijer

Michel Gooijer is specialist op het gebied van procesoptimalisatie, risico analyse en opzet interne controle binnen het sociaal domein.

Herman Rijks

Herman is adviseur bedrijfsvoering. Hij ondersteunt gemeenten bij het inrichten van een praktisch uitvoerbaar beleidskader dat aansluit bij de grondwaarden van de verschillende wetten en past binnen de juridische kaders.

Sam van Grinsven

Sam is junior adviseur bedrijfsvoering. Door haar achtergrond als kunstenaar en psycholoog kijkt zij met een frisse blik naar organisatiekundige vraagstukken in het sociaal domein.

Anderen bekeken ook

Kwaliteitscontrole