0

Resultaten

Met deze aanpak krijgt u inzicht in de volgende aspecten:

 • of beleidsdocumenten volgens wet- en regelgeving zijn;
 • of de AO op orde is en welke eventuele verbeteringen daarin mogelijk zijn;
 • of de uitvoering doet wat er is afgesproken;
 • of er rechtmatig wordt gewerkt.

De uitkomsten van de IC rapporteren wij aan u. U kunt deze ook gebruiken voor externe verantwoording.

Wij bieden ondersteuning bij het uitvoeren van Interne Controle (IC).

Aan de uitvoering van wetten en de daarbij horende verordeningen stelt de overheid eisen. Het is van belang om periodiek te meten en te rapporteren of uw organisatie aan de gestelde eisen voldoet. Niet alleen voor de interne beheersing. Ook om te meten of audits te verrichten vanwege de jaarrekeningcontrole om zo vast te kunnen stellen of er rechtmatig wordt gehandeld.

Dat doen we:

 • gemeentebreed
 • op het gebied van het sociaal domein
 • specifiek met bijvoorbeeld thematische controles. Denk hierbij aan juiste inkomstenverrekeningen of onderzoek naar voorliggende voorzieningen

We beschikken over jarenlange kennis en ervaring om de IC snel, efficiënt en goed uit te voeren. We zijn op de hoogte van wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. Daarbij maken we risicoanalyses en adviseren om uw Administratieve Organisatie (AO) efficiënt in te richten. Ervaring hebben we opgedaan bij tientallen gemeenten, van klein tot groot.

Aanpak uitvoering IC

Bij de uitvoering van de IC hanteren wij de volgende aanpak. Wij:

 • beoordelen de relevante beleidsstukken;
 • beoordelen de opzet van de AO;
 • stellen vast of u de organisatieprocedures en -richtlijnen naleeft;
 • kijken of u efficiënter kunt werken.

Gebruik onze jarenlange kennis en ervaring bij het uitvoeren van de Interne Controle.

Doelgroep

Financiële afdelingen van gemeenten.

Overige diensten

Naast het uitvoeren van de IC kunt u ook bij ons terecht voor de volgende zaken

 • het coachen en begeleiden van (beginnend) intern controleurs;
 • het opstellen van controleplannen;
 • het geven van trainingen op het gebied van kwaliteit en IC.

Neem direct contact op met de specialist

Andries Terpstra

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met focus op de administratieve organisatie en interne controle.

06 13 49 81 37

Anderen bekeken ook