Breed offensief – informatie voor gemeenten

Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Nog te veel mensen met een arbeidsbeperking hebben geen werk. En te weinig werkgevers hebben iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Met het breed offensief worden maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden.

hero afbeelding Breed offensief – informatie voor gemeenten

Handreiking breed offensief

Stimulansz heeft in opdracht van het ministerie van SZW een handreiking breed offensief geschreven. Deze bevat informatie over de wijzigingen in de Participatiewet in het kader van het breed offensief. De handreiking dient als informatiebron en ondersteunt gemeenten bij de implementatie. In de handreiking zijn handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering opgenomen.

De handreiking bevat informatie over de wijzigingen en gaat in op:

  • het aanbod van ondersteuning van gemeenten aan werknemers met een arbeidsbeperking en aan werkgevers, de verordeningsplicht en de aanvraagmogelijkheid;
  • de reikwijdte en de (administratieve) uitvoering van de loonkostensubsidie;
  • een extra vrijlating van inkomsten voor werknemers met een arbeidsbeperking; en
  • de verschillende wijzigingen die betrekking hebben op jongvolwassenen tot 27 jaar.

Ook bevat de handreiking modelbrieven en -beschikkingen, uitgewerkte voorbeeldsituaties bij de wijzigingen in de kostendelersnorm en praktijkvragen en antwoorden loonkostensubsidie bij verhuizing.

NB: In onderstaande handreiking van 16 december 2022 (versie 2a) is bij de voorbeeldsituaties in bijlage 2 tabel 7 herzien (nu tabel 7a en 7b). In versie 1 van de handreiking was de situatie in tabel 7 op een verkeerde manier berekend.

Handreiking en modelteksten breed offensief

Inzicht Sociaal Domein

Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de handreiking breed offensief en de modelteksten ook downloaden in onze juridische kennisbank.

Inspiratiesessie ontwikkelingen Participatiewet

De Participatiewet is in ontwikkeling en er komt een groot aantal wijzigingen op gemeenten af. Wij verzorgen graag een inspiratiesessie waarbij we de ontwikkelingen uit het traject Participatiewet in Balans en het breed offensief schetsen en samen met u kijken wat dat betekent voor uw werk en uw organisatie. Lees meer