Casusboekje inburgering

De Wet inburgering 2021 legt gemeenten de verantwoordelijkheid op om inburgeraars te begeleiden en te ondersteunen in hun inburgeringstraject.

hero afbeelding Casusboekje inburgering

In dit ‘light’ casusboekje behandelen we de taken en dilemma’s. We zetten u aan het denken over hoe u met taken rondom inburgering kunt omgaan. En we laten u zien dat er met De Omgekeerde Toets © binnen de regels van de wet voldoende mogelijkheden zijn om mensen een toekomstperspectief te bieden.

Integraal werken

Met De Omgekeerde Toets introduceert Stimulansz een heel andere manier van kijken. Door gebruik te maken van De Omgekeerde Toets ziet u namelijk de mogelijkheden van de Wet inburgering 2021 voor uw gemeente, ook in combinatie met andere domeinen in het sociaal domein. Het belangrijkste doel voor ogen is hierbij: de inburgeraar zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen.

5 casussen

In dit casusboekje leggen we eerst uit hoe De Omgekeerde Toets werkt en daarna passen we het principe toe op 5 casussen waarbij inburgering centraal staat. Deze casussen zijn representatief voor de uitdagingen waar inburgeraars en consulenten inburgering in het sociaal domein zoal mee te maken krijgen. Bij elke casus doen we u een oplossing à la De Omgekeerde Toets aan de hand.Het nieuwe casusboekje Inburgering is een doe-het-zelf-boek voor alle professionals in het sociaal domein. Als u alle verhalen en de bijbehorende oplossingen heeft gelezen, kunt u direct zelf aan de slag met het toepassen van het principe van De Omgekeerde Toets. Waar nodig met een beetje hulp van ons.

Anderen bekeken ook