0

Mr. Floor Bentfort van Valkenburg

Juridisch adviseur Wmo en Jeugd

Floor ondersteunt gemeenten op het juridisch terrein van de Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet en GPK en helpt hen bij het maken van Wmo-beleid. Ze begeleidt gemeenten ook bij bezwaar- en (hoger) beroepszaken. Ze is bovendien onze expert op de helpdesk van de kennisbanken Wmo en Jeugd. Floor ondersteunt ook de VNG op het terrein van fraudepreventie en -bestrijding bij de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Neem contact op met Floor over:

Blogs van Floor