Herman Rijks

Adviseur

Herman is adviseur bedrijfsvoering. Hij ondersteunt gemeenten bij het inrichten van een praktisch uitvoerbaar beleidskader, dat aansluit bij de grondwaarden van de verschillende wetten en past binnen de juridische kaders. Hiermee wordt het beleid bruikbaar voor verschillende afdelingen en biedt het de inwoners van een gemeente een oplossing waarmee ze écht zijn geholpen. Bovendien zorgt Herman voor een verband tussen beleid, de bedrijfsvoering en een bijbehorend kwaliteitskader. Dat doet hij met behulp van KiC (Kwaliteit in Control): Hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten.