0

Herman Rijks

Adviseur Participatiewet en Bedrijfsvoering

Herman is als adviseur betrokken bij de Divosa Benchmark Werk & Inkomen en de Module Werk en Participatie van de kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Hij heeft in de gemeentelijke praktijk zowel op beleidsmatig als uitvoeringsniveau gewerkt en neemt dit mee in zijn huidige rol bij de advisering en ondersteuning van gemeenten. Herman doet dit op het terrein van de Participatiewet en schrijft hier tevens blogs over.

Neem contact op met Herman over:

Blogs van Herman