0

Herman Rijks

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering

Herman ondersteunt gemeenten bij het realiseren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Hij doet dit met behulp van de applicatie KiC(Kwaliteit in Control), hét programma voor kwaliteitscontrole bij gemeenten. KiC biedt een bruikbare maatwerkoplossing voor kwaliteitscontrole, (verbijzonderde) interne controle en de rechtmatigheidsverantwoording richting gemeenteraad. Naast KiC is Herman als adviseur ook betrokken bij onderzoek en advies met behulp van het Formatiecalculatiemodel en bij de kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Blogs van Herman