Jiske Van Keeken

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering
06 – 51 05 22 74
jiske.vankeeken@stimulansz.nl
Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met praktijkervaring binnen de gemeentelijke wereld

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering

Jiske maakt deel uit van het KiC-team. Het KiC-team helpt gemeenten om financieel in control te komen en de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners te meten en te verbeteren. De applicatie Kwaliteit in Control (KiC) biedt een bruikbare maatwerkoplossing voor kwaliteitscontrole, (verbijzonderde) interne controle en de rechtmatigheidsverantwoording richting gemeenteraad. 

Jiske heeft jaren bij diverse gemeenten in de uitvoering van de Participatiewet gewerkt. Met die praktijkervaring en een juridische achtergrond zet zij zich nu in als adviseur binnen het KiC-team.

Jiske van Keeken

Laatst gepubliceerde blogs