Pieter-Jan de Jongh

Adviseur bij Stimulansz

Pieter-Jan is gespecialiseerd in hulpverlening voor kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar in het sociaal domein. Hierbij kijkt hij domeinoverstijgend naar problemen én oplossingen en probeert hij nieuwe verbindingen te leggen. Verder is hij actief op het gebied van onderzoek en benchmarking.

Recente blogs van Pieter-Jan