Gebruikersoverleg en themabijeenkomst

hero afbeelding Gebruikersoverleg en themabijeenkomst

Gebruikersoverleg

Afgelopen 8 en 10 oktober vonden de twee landelijke KiC gebruikersbijeenkomsten plaats. In ’s-Hertogenbosch in een zaal die door de gemeente was geregeld. In Utrecht waren we, vanwege de grote opkomst, uitgeweken naar een ruimere zaal bij Aristo. Deze twee bijeenkomsten stonden in het teken van de actuele ontwikkelingen rondom het In Control Statement (ICS) en de rechtmatigheidsverklaring. Met ingang van boekjaar 2021 gaat het College van Burgemeester en Wethouders een rechtmatigheidsverantwoording afleggen in de gemeentelijke jaarstukken. In Utrecht sprak David Zijlmans, Partner Advisory Public Sector bij Baker Tilly hierover. In ’s-Hertogenbosch gaf onze adviseur Michel Gooijer een presentatie over hoe je je als gemeente voorbereid op de rechtmatigheidsverklaring in 2021. Daarnaast vertelde Maarten Simons over de updates en ontwikkelingen omtrent KiC en konden de gebruikers kennis maken met onze nieuwe KiC adviseurs (Michel Gooijer, Herman Rijks en Sam van Grinsven). Ook hebben we met de gebruikers van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en controle. Wij hebben veel inspiratie opgedaan, die we meenemen om KiC nog beter te maken!

Bekijk de presentatie van het gebruikersoverleg

Themabijeenkomst Jeugd & Wmo
“Zorg dat processen op orde zijn vanaf het begin. Preventie van misbruik of oneigenlijk gebruik is het belangrijkste handhavingsinstrument voor gemeenten.” Dit belangrijke advies gaf Stimulansz-adviseur Paul Norp donderdag 7 november aan deelnemers van de themabijeenkomst Kwaliteitscontrole binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Stimulansz-adviseur Paul Norp nam de bezoekers tijdens het eerste deel van de bijeenkomst op 7 november mee in de vraag hoe je met handhaving en kwaliteitscontrole fraude binnen de Jeugdwet en Wmo 2015 kan voorkomen. Er werd onder andere ingegaan op risicofactoren, de vraag wat handhaving eigenlijk is en hoe fraude mogelijk kan worden voorkomen.
In het tweede deel van de themabijeenkomst werd de slag gemaakt van inhoudelijke expertise van Paul naar concreet gebruik van deze kennis in de KiC. Maarten Simons peilde bij de aanwezige gemeenten de behoefte qua kwaliteitskaders en normensets. Dit varieerde van normen voor advisering vanuit de sociale teams, een beleidschecklist voor handhaving, heronderzoek en inrichting van een fraude infrastructuur tot aan een screening en evaluatie van aanbieders van Wmo. Tevens introduceerde Maarten de KiC-module voor sociale wijkteams.

Bekijk de presentatie van de themabijeenkomst

Anderen bekeken ook