Handreiking Migranten en bijstand

Onder invloed van jurisprudentie is met name bij EU-onderdanen veel gewijzigd in de werkwijze bij het toekennen van bijstand. Bijstand weigeren zonder overleg met de IND is geen optie meer. De beslissingen die de IND kan nemen na een melding worden ook toegelicht in de handreiking.

hero afbeelding Handreiking Migranten en bijstand

Handreiking Migranten en bijstand

Stimulansz heeft in opdracht van het ministerie van SZW de handreiking migranten en bijstand uit 2017 geactualiseerd. Deze handreiking bevat informatie over het verblijfsrecht en recht op bijstand van

  • Statushouders
  • EU-onderdanen
  • Derdelanders

De handreiking dient als informatiebron en ondersteunt gemeenten bij het beoordelen van het recht op bijstand van vreemdelingen. De manier van een melding aan de IND doen is ook gewijzigd en opgenomen in de handreiking.

Download de handreiking Migranten en bijstand

Inzicht Sociaal Domein

Abonnees van Inzicht Sociaal Domein kunnen de handreiking migranten en bijstand ook downloaden in onze juridische kennisbank.

blog card header

Vragen of advies nodig?

Hanneke Willemsen helpt u graag verder.