Module Bezwaar en beroep

Inzicht in het verloop van en de eisen gesteld aan de procedures in bezwaar en (hoger) beroep. Inclusief een overzicht van rechtsbescherming en de meest relevante begrippen.

hero afbeelding Module Bezwaar en beroep

Over de module

Dit vindt u in de module Bezwaar en beroep:

 • Een heldere uitleg over de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht in bezwaar en (hoger) beroepsprocedures.
 • Inzicht in de belangrijke begrippen in bezwaar- en beroepsprocedures, zoals het besluitbegrip, (beslis)termijnen en het toetsingskader in bezwaar en beroep.
 • Een overzicht van actualiteiten en ontwikkelingen, onder andere over de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het evenredigheidsbeginsel, en oplossingsgericht werken in bezwaarprocedures.
 • Actuele en relevante jurisprudentie.
 • Modelbrieven en -beschikkingen in helder Nederlands (zoveel mogelijk op B1-niveau).

Voor wie

Medewerkers bezwaar en beroep, juristen en beleidsmedewerkers.

Extra’s

De kennisbank heeft een aantal aantrekkelijke extra’s.

 • Een helpdesk voor juridische en praktische vragen over bezwaar en (hoger)beroepsprocedures. Deze worden binnen 2 werkdagen beantwoord.
 • Een periodieke nieuwsbrief waardoor u op de hoogte blijft van actualiteiten op het gebied van bezwaar en beroep.
 • 2 adviesuren die u naar eigen inzicht kunt inzetten, bijvoorbeeld om op een bepaald beleidsthema mee te denken of voor ondersteuning bij een bezwaar- of beroepszaak.
 • Een beleidscoach waar u (nieuwe) verordeningen en beleidsregels kunt laten toetsen. Deze worden binnen 5 werkdagen voorzien van tips en adviezen.
 • Gratis deelname aan de 2 actualiteitenbijeenkomsten bezwaar en beroep.
blog card header

Vragen of advies nodig?

Canan Caliskan-Kantar helpt u graag verder.

Over de module

Dit vindt u in de module Naleving en privacy:

 • Een heldere uitleg over de toepassing van de onderdelen van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en Jeugdwet die relevant zijn voor het toezicht, de handhaving en de verwerking van persoonsgegevens.
 • Inzicht in de relevante onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Een overzicht van actualiteiten en ontwikkelingen, zoals de herijking van de Participatiewet en het toezicht op de Wmo.
 • Actuele en relevante jurisprudentie.
 • Modelbrieven en -beschikkingen voor terugvordering, verhaal en beslag in helder Nederlands.

Voor wie

Toezichthouders, sociaal rechercheurs, juristen en beleidsmedewerkers.

Extra’s

De kennisbank heeft een aantal aantrekkelijke extra’s.

 • Een helpdesk voor juridische en praktische vragen over handhaving van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens in het sociaal domein. Deze worden binnen 2 werkdagen beantwoord.
 • Een periodieke nieuwsbrief waarmee u op de hoogte wordt gehouden van actualiteiten op het gebied van naleving en privacy.
 • 2 adviesuren die u naar eigen inzicht kunt inzetten, bijvoorbeeld om op een beeld beleidsthema mee te denken of voor ondersteuning bij een bezwaar- of beroepszaak.
 • Een beleidscoach door wie u (nieuwe) verordeningen en beleidsregels kunt laten toetsen. Deze worden binnen 5 werkdagen voorzien van tips en adviezen.
 • Gratis deelname aan de 2 actualiteitenbijeenkomsten naleving en privacy.
blog card header

Vragen of advies nodig?

Canan Caliskan-Kantar helpt u graag verder.

Anderen bekeken ook

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein
opgeleid

50

hoogwaardige trainingen
in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers onze trainingen beoordelen