Voordelen

  • Het nieuwe casusboekje Inburgering is een doe-het-zelf-boek voor alle professionals in het sociaal domein.
  • Als u alle verhalen en de bijbehorende oplossingen heeft gelezen, kunt u direct zelf aan de slag met het toepassen van het principe van De Omgekeerde Toets.

Volgens de Wet inburgering 2021 hebben gemeenten sinds 2022 de verantwoordelijkheid inburgeraars te begeleiden en te ondersteunen in hun inburgeringstraject.

Voor wie?

Dit casusboekje is bedoeld voor alle professionals in het sociaal domein.

Inhoud

  • In dit casusboekje leggen we eerst uit hoe De Omgekeerde Toets werkt.
  • Daarna passen we het principe toe op 5 casussen waarbij inburgering centraal staat. Deze casussen zijn representatief voor de uitdagingen waar inburgeraars en consulenten inburgering in het sociaal domein zoal mee te maken krijgen. Bij elke casus doen we u een oplossing à la De Omgekeerde Toets aan de hand.

 Prijs

Gratis download.

Bibian Ogier

Adviseur inburgering met focus op de Wet inburgering 2021.

06 82 69 03 47