0

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u als gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Hoe regelt u dit goed? Stimulansz helpt u verder, met actuele opleidingen en trainingen Inburgering. Hiermee doet u kennis én vaardigheden op.

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen over inburgering bij Stimulansz

De Inburgerings-trainingen en -opleidingen van Stimulansz sluiten aan op de actuele ontwikkelingen bij gemeenten. We ontwikkelden deze op basis van de nieuwe wetgeving en wat dit vraagt van uw gemeente. Op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Via onze helpdesk krijgen we steeds meer vragen over de nieuwe wet. Ook tijdens ons advieswerk aan gemeenten heeft dit de aandacht. Daardoor weten we wat er speelt binnen gemeenten. Ook weten we wat u nodig heeft voor een goede uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Al deze actuele kennis vertalen we naar trainingen en opleidingen over inburgering die aansluiten bij wat u nodig heeft voor uw werk. Van de ‘Opleiding Consulent inburgering’ tot de training ‘Effectief omgaan met stress in het sociaal domein’. En van de training ‘Effectief ondersteunen van statushouders’ tot Actualiteitendag Inburgering. U doet kennis en ervaring op. Ook kunt u ervaringen delen met andere gemeenten.

Doel van de inburgerings-trainingen

De inburgeringsplicht geldt voor iedere vreemdeling vanaf 16 jaar tot de AOW-leeftijd die zich duurzaam in Nederland vestigt en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft. De nieuwe Wet inburgering vraagt van gemeenten dat het traject van de inburgering niet te lang duurt. En dat de inburgering aansluit op wat nieuwkomers nodig hebben, zodat ze volwaardig kunnen meedoen. Daarvoor is het belangrijk dat de inburgering een combinatie is van taalles en meedoen. Dat laatste kan in de vorm van vrijwilligerswerk, een opleiding of (betaald) werk.

Met onze opleidingen en trainingen Inburgering stomen we beleidsmedewerkers en uitvoerders klaar voor de nieuwe Wet inburgering. Het uiteindelijke doel van onze inburgerings-opleidingen en trainingen? Dat de nieuwkomers in uw gemeente zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan.

Voor wie zijn de trainingen van Stimulansz?

Als beleidsmedewerker geeft u het nieuwe beleid vorm voor uw eigen gemeente. Wat moet er gebeuren zodat de uitvoerders aan de slag kunnen? Welke diensten moet u inkopen, bijvoorbeeld taalcursussen? Wat moet u wijzigen aan het beleid? En hoe faciliteert u het best de samenwerking tussen de afdelingen die de maken krijgen met inburgering?

In de uitvoering moet u weten hoe u een nieuwkomer begeleidt volgens de nieuwe Wet inburgering. Dat vraagt om inzicht in de wet en in het gemeentelijke beleid. Belangrijk zijn vooral ook de gesprekstechnieken en het leren omgaan en begrijpen met mensen uit andere culturen. Zonder te stereotyperen. Ook vraagt het om het effectief omgaan met stress bij inwoners. Hiervoor hebben we diverse inburgerings-opleidingen en trainingen.

Naast de beleidsmedewerker en de uitvoerder zijn nog andere professionals betrokken bij inburgering. Zoals juristen, handhavers, kwaliteitsmedewerkers, interne controllers en sociaaljuridische dienstverleners. Ook voor u hebben we interessante trainingen inburgering. Zoals ‘De omgekeerde toets’, ‘Kostenbewust werken’ en ‘Sturen op effect’.

Verschillen tussen de trainingen Inburgering

Sommige trainingen richten zich vooral op het opdoen en verdiepen van kennis. Zoals de trainingen ‘Actualiteiten inburgering’. In andere trainingen ontwikkelt u praktische vaardigheden (houding en gedrag). Zoals ‘Nieuwe wet inburgering voor uitvoerders’, ‘Effectieve ondersteuning van statushouders’ en ‘Omgaan met stress in het sociaal domein’. Ervaringen uitwisselen met andere gemeenten? Dat kan tijdens de actualiteitendag Inburgering en de actualiteitendag Privacy. In één dagdeel bent u weer helemaal bij.

We hebben trainingen en opleidingen Inburgering op basis van open inschrijving én incompany trainingen. De incompany-trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Ook in de open trainingen behandelen we aandachtspunten die spelen in uw gemeente. U kunt ook kiezen voor een online-training. Het doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werk.

Ook na de Inburgerings-opleiding of -training blijft u uw kennis en kunde ontwikkelen bij Stimulansz. Met verdiepende trainingen, workshops, webinars en e-learnings, op locatie of online. Waardevol is ook onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Met daarin alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein. Deze kennis houden we continu up-to-date. We verfijnen onze trainingen en opleidingen natuurlijk ook op basis van de evaluaties van deelnemers.