Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Advies

Strategisch en juridisch advies voor gemeenten

Regels kunnen niet denken, jij wel…..

In de adviezen van Stimulansz staat steeds de bedoeling centraal. Niet de prestatie op zich maar het effect van die prestatie op de gemeente, de samenleving en vooral op de klant bepaalt de mate van succes. De oplossingen die Stimulansz aandraagt gaan dan ook verder dan het toepassen van wet- en regelgeving.
Het werk binnen het sociaal domein is sterk in beweging. Ambities en verwachtingen zijn hoog, de kaders  maken het niet gemakkelijk, denk maar aan de bezuinigingen die er gerealiseerd moeten worden. Stimulansz helpt u graag aan de ambities en verwachtingen te voldoen. Met oplossingen die helpen om effect te bereiken en aandacht voor degene die ze uit moeten voeren.

Visie (WHY)
Wij helpen u graag met het vormen en vastleggen van uw visie en de daarvan af te leiden doelen en beleid. En dat gaat verder dan alleen het vastleggen van beleid in een mooi plan. Het gaat ook om wat de organisatie er vervolgens mee doet. Want een visie die effect nastreeft moet ook leiden tot een proces van leren en ontwikkelen in de organisatie. We zetten methodes in als de Effectdialoog om dit te bereiken.

Inhoud (WHAT)
Vanuit deze visie ondersteunen we u verder om de inhoud van het werk te bepalen. Belangrijk onderdeel is het delen van kennis via platforms, handboeken en trainingen zodat professionals goed op de hoogte zijn van wat er op hun vakgebied speelt. Maar ook specifiek op uw gemeente gericht juridisch, financieel of strategisch advies. Bij het laatste kunt u denken aan het opzetten van een Werkbedrijf, het inrichten van beschut werk, het samenwerken in sociale wijkteams of het stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Proces (HOW)
Stimulansz helpt u graag uw ambities en verwachtingen om te zetten in effectgerichte prestaties. Dat kan bij de uitvoering van de primaire taken van de Participatiewet maar ook bij het invullen van vernieuwende werkwijzen zoals ‘gekanteld’ armoedebeleid en schuldhulpverlening of bij het beginnen bij de burger in plaats van bij de letter van de wet (omgekeerde toets). Wij kunnen uw organisatie doorlichten op terreinen als formatie, kosten versus prestaties, resultaten en effect en op de beschikbaarheid van de juiste sturingsinformatie. Daarnaast biedt Stimulansz ook tijdelijke ondersteuning in de vorm van interim management.

Onze adviseurs maken gebruik van de knowhow, instrumenten, handleidingen en modellen van Stimulansz.

 

Strategisch advies


Frans Kuiper
Adviseur
Telefoon: 06 83 17 17 87
frans.kuiper@stimulansz.nl

Financieel advies


Andries Terpstra
Adviseur
Telefoon: 06 13 49 81 37
andries.terpstra@stimulansz.nl

Juridisch advies


Evelien Meester
Teammanager
Telefoon: 06 57 31 15 77
evelien.meester@stimulansz.nl

Juridisch advies
Juridisch advies

Paul Norp
Adviseur Wmo
Telefoon: 06 10 01 48 72
Paul.norp@stimulansz.nl