Karin van Nuland

Beleidsadviseur Armoede en Schulden

Adviseert gemeenten en wijkteams over zowel beleidsvraagstukken als concrete casuïstiek. Zij kan de verbindingen leggen tussen verschillende beleidsterreinen en zoekt de aansluiting tussen beleid en uitvoering. Ze kan samen met u, profit- en non-profit organisaties en inwoners de benodigde stappen zetten om de schuldenproblematiek aan te pakken. Haar ambitie is uw gemeente schuldenvrij te maken vóór 2025. Verder heeft Karin bij tientallen gemeenten jongerenparticipatie geïntegreerd in gemeentelijk beleid volgens de methode Speaking Minds.

Recente blogs van Karin