Karin van Nuland

Beleidsadviseur Armoede en Schulden
0683670254
karin.vannuland@stimulansz.nl
Beleidsadviseur armoede en schuldhulp. Hard bezig om gemeenten schuldenvrij te maken.

Beleidsadviseur Armoede en Schulden

Karin adviseert gemeenten en wijkteams over zowel beleidsvraagstukken als concrete casuïstiek. Enkele voorbeelden zijn: het formuleren van gemeentelijk beleid op het terrein van schuldhulpverlening en armoede; het opstellen van een maatschappelijke agenda of van een armoede- en schuldenmonitor; en procesbegeleiding bij de realisatie van een integraal beleidskader sociaal domein. Karin kan moeiteloos de verbinding leggen tussen verschillende partijen – gemeente/organisaties/inwoners – en beleidsterreinen en zoekt altijd de aansluiting tussen beleid en uitvoering. Zo zet ze samen met u de benodigde stappen om de schuldenproblematiek aan te pakken. Haar ambitie is uw gemeente schuldenvrij te maken vóór 2025. Verder heeft Karin bij tientallen gemeenten jongerenparticipatie geïntegreerd in gemeentelijk beleid volgens de methode Speaking Minds.

Karin-van-Nuland