0

Procescontrole

Resultaten

  • Uw organisatie komt met de Effectmonitor niet voor onverwachte verrassingen te staan. Dat scheelt tijd en geld. Zo krijgt u de ruimte om uw mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten en u haalt het maximale rendement uit uw budgetten.
  • De Effectmonitor is een sturings- en verantwoordingsinstrument. U bepaalt zelf de doelen, maatschappelijke effecten of gewenste financiële resultaten van de transitie op de verschillende terreinen. U monitort bijvoorbeeld of de huidige aanpak van de mix aan interventies in lijn is met de verwachte resultaten. Of dat de samenwerking met betrokken maatschappelijke partners en gemeenten op koers ligt.
  • In de monitor legt u ook afspraken en vervolgacties vast, inclusief planning. Zo weet ieder lid van het team waar hij of zij aan toe is en houdt u grip op de teamprestaties.
  • Met de Effectmonitor krijgt u het beleid op de rit.

 

Het effect van uw sociaal beleid

Gemeenten zijn de afgelopen jaren volop bezig om de transitie van Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en aanpalende beleidsvelden zoals passend onderwijs steviger neer te zetten. Ze hebben veel geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen: inkoop, de organisatie van de toegang, de afweging tot regionale/lokale afspraken, et cetera.

In de loop van 2016 is landelijk een kentering zichtbaar: er is meer tijd en aandacht voor de thema’s van zorg dichtbij, integrale zorg, meer zorg en ondersteuning vanuit algemene voorzieningen, uitgaan van eigen kracht en stimuleren van bewonersinitiatieven.

Maar wat is uiteindelijk het maatschappelijk effect of financieel resultaat van al deze inspanningen? Met onze webapplicatie, de Effectmonitor, houdt u de vinger aan de pols van uw sociaal beleid.

Op basis van de gewenste effecten visualiseert de Effectmonitor de tussenstanden en behaalde resultaten. Zo kunt u op elk moment zien of u op schema ligt of moet bijsturen.

Voor wie

Bestuur, management, beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers van gemeenten, sociale wijkteams en maatschappelijke organisaties.

Webapplicatie

In de Effectmonitor legt u afspraken en vervolgacties vast, inclusief planning. Afspraken worden automatisch per e-mail verzonden aan degene die ermee aan de slag moet. Zo weet ieder lid van uw team waar hij of zij aan toe is en houdt u grip op de teamprestaties. De Effectmonitor is verkrijgbaar in verschillende varianten, van basispakket tot full service abonnement.

Neem direct contact op met de specialist

Maarten Simons

Productmanager kwaliteit en bedrijfsvoering van Kwaliteit in Control (KiC).

06 57 67 53 43
Henny Muis

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in het doorlichten van organisaties.

06 10 01 48 74

Anderen bekeken ook