0

Procescontrole

Resultaten

Een ingevulde Risicoscan resulteert in een rapport waarbij u ziet of u grip heeft op uw organisatie. Het rapport geeft een indicatie van uw risico’s en biedt u de mogelijkheid om verbeteracties uit te zetten en te bewaken. Hiermee kunt u onaangename verrassingen bij de uitvoering voorkomen.

Het werk binnen het sociaal domein heeft een grote impact op gemeenten. Het raakt burgers, het gaat over veel geld, de risico’s zijn groot en de aanpak van het werk heeft enorme gevolgen voor de inrichting van de organisatie.

Voor een goede bedrijfsvoering is het essentieel om uw organisatie op risico’s door te lichten en deze risico’s permanent te bewaken. Om de inrichting en de uitvoering van het sociaal domein of een ander bedrijfsonderdeel van de gemeentelijke organisatie tot een succes te maken is het van belang om zorgvuldig te werk te gaan. De Risicoscan helpt u daarbij.

De Risicoscan brengt de belangrijkste bedrijfsrisico’s in kaart voor de:

Maar ook bijvoorbeeld voor:

  • Belastingen
  • Treasury
  • Subsidies
  • Vergunningen
  • Personeel
  • Inkoop en aanbesteding

Casus

Gemeente X: “Wij gaan uit van zelfsturende teams. Iedereen doet wat hem of haar goeddunkt. Er zijn geen processen/procedures. Het management wil graag sturen op budget, doel en resultaat of effecten. En wil dat we hen op tijd informeren wanneer er iets misgaat.”

Het risico is dat gemeente X door het ontbreken van processen/procedures, verkeerde systemen aanschaft. Daardoor is het onmogelijk data te evalueren of te sturen op beleid. Er kunnen ook privacygevoelige gegevens lekken. En men kan geen concrete managementinformatie genereren. Bovendien is het risico op fraude groot. En aan het eind van het boekjaar kan de accountant de uitgaven als onrechtmatig aanmerken.

De Risicoscan voorkomt dit soort onaangename verrassingen. Met de Risicoscan had gemeente X kunnen anticiperen op de genoemde negatieve effecten en vooraf maatregelen kunnen treffen.

Onze Risicoscan voorkomt onaangename verrassingen en bespaart onnodige kosten bij de uitvoering van de regels binnen het sociaal domein.

Doelgroep

De scan is ingericht voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Onder andere op het gebied van visie, beleid, organisatie, financiën, ICT, cultuur, communicatie en samenwerking.

Diverse mogelijkheden

  • Een eenvoudige Risicoscan leveren we standaard mee met het controleprogramma KiC.
  • Optioneel zijn ook meer geavanceerde modulen leverbaar.
  • De Risicoscan is ook als zelfstandige applicatie beschikbaar.

Risico’s op locatie doorlichten

Wij kunnen ook eenmalig of periodiek de risico’s van uw bedrijfsvoering doorlichten. Onze adviseurs kennen de processen en hebben veel ervaring met het inventariseren van de bedrijfsrisico’s voor nieuwe organisaties. Wij kunnen u veel tips geven over op welke manier u de risico’s kunt terugbrengen en hoe u kunt waarborgen dat de risico’s ook structureel beheersbaar blijven.

 

Bekijk ook nog dit

Onze uitlegpagina’s over:

Neem direct contact op met de specialist

Maarten Simons

Productmanager kwaliteit en bedrijfsvoering van Kwaliteit in Control (KiC).

06 57 67 53 43
Henny Muis

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in het doorlichten van organisaties.

06 10 01 48 74

Anderen bekeken ook