Wanneer herleeft de alimentatieplicht na verlening schuldregeling?

Bij de helpdesk van Stimulansz komen wekelijks veel vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze week geeft expert Corinne Berhitu antwoord op de vraag wanneer de alimentatieplicht herleeft na verlening van de schuldregeling?

hero afbeelding Wanneer herleeft de alimentatieplicht na verlening schuldregeling?
08 juli 2019

Door Ger Ramaekers

Vraag

Een klant van ons hoeft tijdens de schuldregeling geen alimentatie te betalen. De rechter heeft de alimentatieplicht op nihil gesteld. Na beëindiging van de schuldregeling is de klant weer alimentatieplichtig. Maar de schuldregeling loopt circa 4 maanden door omdat  door wisselende inkomsten een achterstand in de reservering is ontstaan. Bovendien werd de klant opnieuw vader, wat onder meer extra kosten en uitgeven met zich meebracht. Wat is voor de alimentatieplicht nu de officiële einddatum? Na 36 maanden, als de reservering volledig is voldaan of als wij de schuldregeling officieel beëindigen?

Wilt u meer inzicht in schuldhulp?

Raadpleeg Inzicht sociaal domein?  Heeft u nog geen toegang? Vraag een gratis proefabonnement aan.

Antwoord

In het rapport Alimentatienormen staat dat de alimentatie voor de duur van het schuldsaneringstraject op nihil kan worden gesteld of kan worden verlaagd. Er staat dus geen termijn in dit rapport. Maar mogelijk heeft de rechter in de beschikking over de alimentatie wel een termijn of datum genoemd. Als dat zo is, is de klant daaraan gebonden.
Staat er een datum genoemd in de beschikking, dan moet de klant vanaf die datum de alimentatie weer voldoen. Dan zal het langer duren voordat hij de achterstand in de afloscapaciteit heeft ingelopen.
Kijk ook naar de te betalen alimentatie nu de klant opnieuw vader is geworden. Dat speelt namelijk wel een rol. Voor de alimentatie wordt zijn draagkracht bepaald en verdeeld over de kinderen waarvoor hij alimentatieplichtig is. Er is nu een kind meer, dus dat heeft invloed op zijn draagkracht. Voor een aanpassing van de al bestaande alimentatieverplichting zal de man toch naar de rechter moeten.
Staat in het vonnis geen enkele bepaling dat de alimentatieplicht weer herleeft na een datum of wanneer de schulden zijn opgelost? Dan is het daarmee aan de ex-partner om op termijn opnieuw een aanvraag bij de rechter in te dienen om weer alimentatie van de klant te eisen.

Anderen bekeken ook