Alleenverdieners-problematiek – Informatie voor gemeenten

Een samenloop van regelingen pakt voor een groep alleenverdieners met een combinatie van inkomstenbronnen nadelig uit. Daardoor ontvangen zij minder huur- en zorgtoeslag dan wenselijk is. Als gevolg hiervan hebben zij een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering en ligt dit inkomen onder het bestaansminimum (bijstandsnorm en maximale toeslagen).
Omdat de oorzaak complex is, is er voor deze problematiek voorlopig nog geen structurele oplossing. Om deze mensen nu al te kunnen helpen, heeft het ministerie van SZW een tijdelijk handelingsperspectief beschreven.

hero afbeelding Alleenverdieners-problematiek - Informatie voor gemeenten

Handreiking handelingsperspectief alleenverdienersproblematiek

Stimulansz heeft in opdracht van het ministerie van SZW een handreiking geschreven over het handelingsperspectief bij deze alleenverdienersproblematiek. Deze handreiking beschrijft de oorzaken en achtergrond van de problematiek, biedt handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en een stappenplan. In de bijlage bij de handreiking zijn modelteksten voor website en brieven opgenomen.
Deze handreiking is een groeidocument. Er volgt binnenkort een aangevulde versie.

U kunt de handreiking en de modellen hieronder downloaden.

Handreiking alleenverdienersproblematiek (Stimulansz 12 december 2023) 

Modelteksten alleenverdienersproblematiek (Stimulansz 12 december 2023)