0

Vraag

Een ouder echtpaar (70 en 65 jaar oud) komt in aanmerking voor schuldhulpverlening. Alles wat vermogenswaarde heeft, moet contant worden gemaakt om de schuld te doen verminderen. Het echtpaar heeft een begrafenispolis. Moeten we deze contant maken? Welke afwegingen kunnen we maken?

Antwoord

De begrafenisverzekering kan een verzekering in natura zijn of een verzekering waarbij je vermogen opbouwt (soort levensverzekering).
Bij een verzekering in natura bouwt de verzekerde geen vermogen op, die kan de klant dus niet afkopen. Maar de klant kan deze verzekering  wel premievrij maken. De kosten van de premie drukken dan niet meer op het bestedingsbudget.
Het afkopen van een verzekering waarbij vermogen wordt opgebouwd, kent twee nadelen:

  • Er zitten fiscale consequenties aan. De klant moet er meestal belasting over betalen.
  • De klant moet er vaak een boete over betalen.

In de geschetste situatie zal premievrij maken een betere keuze zijn.
De kosten van een uitvaart zijn bovendien een kostenpost voor de nabestaanden, niet voor de overledene zelf. Het is hier natuurlijk wel een lastige situatie dat het om een echtpaar gaat. Als één van beiden eerder overlijdt, moet de ander dus die kosten dragen. En dat gaat niet, dus dan moet de gemeente bijzondere bijstand betalen. Daarmee draait de gemeente straks op voor de schulden van dit echtpaar en dat geeft natuurlijk een wonderlijke situatie.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp