Betaling doen na overlijden klant

Expert Corinne Berhitu geeft antwoord op een vraag over het doen van betalingen na het overlijden van een klant.

hero afbeelding Betaling doen na overlijden klant
26 augustus 2019

Vraag

Een enkele keer per jaar overlijdt een klant tijdens het schuldregelingstraject. Bij een verklaring van erfrecht betalen wij het gereserveerde geld uit aan de schuldeisers. Het eventuele resterende saldo betalen wij in opdracht van de erfgenamen uit aan vaste lasten. Wat is de gang van zaken op het moment dat er geen verklaring van erfrecht is? Het gereserveerde bedrag betalen we uit aan de schuldeisers, maar wat doen we met het bedrag dat overblijft?

Wilt u meer inzicht in schuldhulp?

Raadpleeg Inzicht sociaal domein. Heeft u nog geen toegang? Vraag een gratis proefabonnement aan.

Antwoord

Na een overlijden kan de notaris een verklaring van erfrecht opmaken. In deze verklaring staat onder meer wie de erfgenamen zijn en wie gevolmachtigd is om de nalatenschap af te wikkelen. Ik begrijp uit de vraag dat u met instemming van de gevolmachtigde erfgenaam het gereserveerde geld aan de schuldeisers uitbetaalt. Of heeft u geregeld dat de overledene indertijd afstand heeft gedaan van de voor de schuldregeling gereserveerde gelden? Ook dan kunt u het gereserveerde geld na overlijden uitbetalen aan de schuldeisers.
Een batig saldo behoort tot het vermogen van de overledene en komt toe aan de eventuele erfgenamen. De NVVK heeft in haar richtlijnen staan dat een NVVK-lid niet meer kan en mag beschikken over de gelden op de financieel beheerrekening totdat een mogelijke erfgenaam zich meldt, of de executeur testamentair. Het is niet toegestaan gelden over te maken aan de schuldeisers. Dit is in overeenstemming met het wettelijk erfrecht. Daarom kunt u alleen gelden naar de schuldeisers overmaken met toestemming van de erfgenamen of als de overledene eerder al had getekend voor afstand van de gelden.
Wat u wel en niet kunt doen, hangt dus sterk af van de situatie van de overledene. Erfgenamen zullen niet de schulden willen erven, dus zij doen er verstandig aan om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiair aanvaarden zal in veel gevallen de notaris of een vereffenaar de nalatenschap afwikkelen.
Als er nog geen erfgenamen bekend zijn en het saldo voldoende is, kunt u eventueel wel betalingen doen die noodzakelijk zijn om goederen veilig te stellen. Hierbij kunt u denken aan de auto- en inboedelverzekering. Deze betalingen doet u dan als een soort zaakwaarnemer voor de erfgenamen. Het belang hiervan is dat u voorkomt dat vermogensbestanddelen verloren gaan.
Bij de rechtbank die de woonplaats van de overledene in zijn gebied heeft, kunnen gegevens uit het boedelregister worden ingezien. In het boedelregister staan bijvoorbeeld verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of verworpen of de gegevens van de notaris die is betrokken bij de afwikkeling van de erfenis. Zo kunt u mogelijke erfgenamen achterhalen.
Zijn er geen erfgenamen? Dan kan het Rijksvastgoedbedrijf de afwikkeling van een nalatenschap op zich nemen. Het gaat dan om een onbeheerde nalatenschap.

Anderen bekeken ook