Mr. Herbert Bloembergen

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering
0626546215
herbert.bloembergen@stimulansz.nl
Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering. Ervaren jurist die expert is op het snijvlak van de Participatiewet en automatisering.

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering

Herbert maakt deel uit van het KiC-team. Het KiC team helpt gemeenten om financieel in control te komen en de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners te meten en te verbeteren. De applicatie Kwaliteit in Control (KiC) biedt een bruikbare maatwerkoplossing voor kwaliteitscontrole, (verbijzonderde) interne controle en de rechtmatigheidsverantwoording richting gemeenteraad. Herbert is jurist en zijn kennis en ervaring zit op het snijvlak van de Participatiewet en automatisering.

Herbert-Bloembergen