0

Marieke Blankendaal

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering

Marieke maakt deel uit van het KiC-team. Het KiC team helpt gemeenten om financieel in control te komen en de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners te meten en te verbeteren. De applicatie Kwaliteit in Control (KiC) biedt een bruikbare maatwerkoplossing voor kwaliteitscontrole, (verbijzonderde) interne controle en de rechtmatigheidsverantwoording richting gemeenteraad. Marieke heeft jaren als juridisch kwaliteitsmedewerker voor een gemeente gewerkt en bij een financiële instelling als kwaliteitsmanager. Ze heeft daarmee veel ervaring en inhoudelijke kennis van de werkprocessen, het toetsen en de kwaliteitscontrole binnen en buiten de gemeentelijke wereld.