Infokaart Medisch Advies: overzicht én tips bij melding/aanvraag vanuit Wmo 2015

hero afbeelding Infokaart Medisch Advies: overzicht én tips bij melding/aanvraag vanuit Wmo 2015
19 juni 2018

Door Redactie

De Infokaart Medisch Advies van Stimulansz biedt Wmo-consulenten een handzaam overzicht van de factoren die van belang zijn bij het inwinnen van een medisch advies bij de behandeling van zo’n melding/aanvraag. Ook geeft de Infokaart tips voor de vraagstelling voor de medische adviesaanvraag.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) schrijft voor dat het besluit dat op een aanvraag wordt genomen deugdelijk moet worden gemotiveerd. In veel gevallen speelt bij een aanvraag in het kader van de Wmo de vraag of er een medische noodzaak is voor de gevraagde ondersteuning. Om dit te kunnen beoordelen wordt dan een medisch advies ingewonnen.

Medisch advies inwinnen

Bij het inwinnen van medisch advies is het belangrijk van te voren duidelijk aan te geven op welke vragen het advies betrekking heeft en aan welke eisen het advies moet voldoen. Een medisch advies vormt vaak de basis van de motivering van het besluit. Wanneer een advies onvolledig is of vragen oproept, moet de adviseur worden gevraagd het advies aan te vullen of te verduidelijken. Op een onvolledig of onduidelijk medisch advies kan geen besluit worden gebaseerd.

Vergewisplicht

De gemeente moet er bovendien zeker van zijn dat het onderzoek van de adviseur zorgvuldig is gedaan. Zowel voor wat betreft de totstandkoming als qua inhoud. Het onderzoek moet inzichtelijk en logisch zijn. De Infokaart Medisch Advies van Stimulansz biedt abonnees van Inzicht sociaal domein hiervoor de juiste handvatten.

>Lees meer over Inzicht sociaal domein

Anderen bekeken ook