Voordelen

 • Toegang tot nieuwe wet- en regelgeving gecombineerd met lokaal beleid
 • Toegang tot de kennisbank Sociaal domein algemeen
 • Actuele jurisprudentie
 • Modelbrieven en -beschikkingen in klare taal
 • Gratis helpdesk ter beschikking voor uitvoeringsvragen (Wet inburgering 2021). Binnen 48 uur krijgt u antwoord;
 • Periodieke nieuwsbrief over de Wet inburgering 2021
 • Mogelijkheid om eigen gemeentespecifieke informatie toe te voegen
 • 2 gratis adviesuren
 • Uitgebreide en eenvoudige zoekfunctie

Wet inburgering 2021

Met ingang van 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. In dit nieuwe stelsel staat de regierol van gemeenten centraal. Dit betekent dat u als gemeente de regie heeft over de uitvoering van de nieuwe wet. Hierbij moet u aansluiten bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein en in het bijzonder de Participatiewet. Een stevige veranderopgave!

Juridisch, praktisch en toegankelijk! Met de juridische kennisbank van Stimulansz bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de nieuwe Wet inburgering.

Zorg dat u er klaar voor bent!

Met de module inburgering bent u op alles voorbereid. In deze module vindt u de volgende onderdelen:

 • Praktische informatie (bijvoorbeeld de brede intake en het persoonlijk inburgeringsplan)
 • Juridische informatie (alle relevante wetgeving en richtlijnen)
 • Beleidsinformatie (o.a. monitoring, samenwerking in de keten en financiële kaders)
 • Handhaving
 • Kwaliteit en toezicht
 • Handreikingen en rapporten
 • Overige informatie (o.a verordeningen; modelbrieven en -verordeningen; pilots)

Voor wie?

Consulenten, klantmanagers, juristen, beleidsmedewerkers en andere medewerkers van gemeenten binnen het werkveld inburgering.

Extra’s bij deze module

De module bestaat uit dezelfde onderdelen als de andere modules van de kennisbank, namelijk:

 • toegang tot de inhoudelijke module;
 • een helpdesk, die uw vragen snel en deskundig beantwoordt (per 1 juli 2020 te raadplegen);
 • een nieuwsbrief, tot 1 juli 2021 eens per 4 weken, daarna eens per 2 weken;
 • een actualiteitendag*, waar we u bijpraten over de laatste ontwikkelingen;
 • 2 gratis adviesuren*, voor als u een klankbord wilt voor uw casus of ander vraagstuk;
 • de beleidscoach, voor het laten toetsen van uw verordeningen en beleidsregels.

* Actualiteitendag
Als abonnee van de module Inburgering kunt u 1 persoon kosteloos laten deelnemen aan een actualiteitendag.

* 2 gratis adviesuren
Als abonnee van de kennisbank kunnen u en uw medewerkers 2 uur kosteloos gebruikmaken van de deskundigheid van onze specialisten. Is er een (juridisch) Inhoudelijk thema dat u wilt uitdiepen? Wilt u meer weten over specifieke wet- en regelgeving of gewoon eens brainstormen? Wij helpen u graag verder.

Bestel direct!

Bestel nu! Of neem contact op met onze adviseur Canan Caliskan-Kantar.

Nog geen klant van onze kennisbank?

Wilt u meer weten over Inzicht Sociaal Domein of interesse in een abonnement? Neem ook dan contact op met onze adviseur sociaal domein Canan Kantar. Zij beantwoordt graag uw vragen.

Over de kennisbank

Wilt u meer weten over onze kennisbank of de verschillende modules? Bekijk dan het overzicht over onze kennisbank.

Voor vragen of advies

Canan Caliskan-Kantar

Adviseur sociaal domein, Kennisbank Inzicht Sociaal Domein en Berekenuwrecht.