0

Applicatie WerkloonT waarschuwt voor armoedeval

Begeleidt u een inwoner van een bijstandsuitkering naar werk? Dat heeft financiële gevolgen. Er kan zelfs sprake zijn van een armoedeval. Hoe adviseert u uw klant goed en nauwkeurig? Dit kan met behulp van WerkloonT. Een handige applicatie die we op maat inrichten voor uw gemeente of werkgeversservicepunt.

Financieel inzicht voor gemeente én inwoner

Werken levert meer op dan brood op de plank en financiële zelfstandigheid. Werken geeft ook persoonlijke voldoening, waardering, een toekomstperspectief en het gevoel een maatschappelijke bijdrage te leveren. Als professional bent u er van overtuigd dat werken loont, maar in hoeverre ervaart uw inwoner dit? En wat betekent het financieel voor hem of haar om de stap te maken van uitkering naar werk? De angsten en zorgen van inwoners voor een armoedeval (wat betekent dit voor mijn toeslagen, wat betekent dit voor de minimaregelingen waar ik nu recht op heb?) zijn in een aantal gevallen namelijk reëel.  Met de nieuwe rekentool WerkloonT zijn uw professionals in staat inwoners een nauwkeurig en gedetailleerd overzicht te geven van de financiële consequenties van de uitstroom naar (parttime) werk. En u als manager krijgt beter zicht op de mogelijke “knoppen” waaraan gedraaid kan worden om de uitstroom te stimuleren als mocht blijken dat werken financieel gezien op korte termijn minder loont.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp